Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Kinh Bắc - UKB

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường UKB

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Tốt nghiệp THPT và hội đủ các điều kiện tham gia tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo


2.2. Phạm vi tuyển sinh:
- Tuyển sinh trong cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
Phương thức 1: Xét theo kết quả Học bạ lớp 12 THPT
Phương thức 2: Xét tuyển trên cơ sở kết quả thi THPT Quốc gia

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Thiết kế đồ họa72104032030Ngữ văn, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2
Thiết kế thời trang72104042030Ngữ văn, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2
Ngôn ngữ Anh72202014060Toán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Địa lí, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Quản lý nhà nước73102052030Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Quản trị kinh doanh73401014060Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Tài chính – Ngân hàng73402012030Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Kế toán734030180120Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Luật kinh tế73801072030Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ thông tin748020180120Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông75103024060Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Kiến trúc75801011218Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuậtToán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuậtToán, Tiếng Anh, Vẽ Mỹ ThuậtToan, Hóa học, Vẽ mỹ thuật
Thiết kế nội thất75801081624Ngữ văn, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2
Quản lý xây dựng75803021218Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành78101036090Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh

Nguồn tin THAM CHIẾU