Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học dầu khí Việt Nam PVU

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường PVU

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019; tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trong cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
Xét tuyển thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019 theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 của Bộ GD&ĐT.

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Ngành Dầu khí7520600100Toán, Vật lí, Hóa học

Nguồn tin THAM CHIẾU

http://www.tuyensinh.in/tin-tuyen-sinh/2837-file-toan-canh-thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-cao-dang-2016