Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học công nghiệp dệt may thời trang Hà Nội - CCM

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường CCM

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
- Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học;
- Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Ghi chú:
2.3.1. Xét tuyển
a. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo
b. Hình thức tuyển sinh
- Sử dụng kết quả thi THPT quốc gia: Dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019.
Điểm xét tuyển là tổng điểm thi của các bài thi/môn thi theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên theo quy định và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Xét tuyển điểm từ cao xuống thấp.
Điểm xét tuyển (ĐXT) = DM1 + DM2 + DM3 + UT
Trong đó:
DM1: Điểm thi THPT Quốc gia bài thi/môn thi thứ nhất
DM2: Điểm thi THPT Quốc gia bài thi/môn thi thứ hai
DM3: Điểm thi THPT Quốc gia bài thi/môn thi thứ ba
UT là điểm ưu tiên (theo đối tượng và khu vực) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nhà trường sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ theo Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét tốt nghiệp trung học phổ thông để tuyển sinh.
- Sử dụng kết quả học tập theo học bạ THPT: Dựa vào điểm tổng kết năm học lớp 12 trong học bạ của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển.
Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số), cộng điểm ưu tiên theo quy định . Điểm xét tuyển được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Xét tuyển điểm từ cao xuống thấp.
Điểm xét tuyển (ĐXT) = DM1 + DM2 + DM3 + UT
Trong đó:
DM1 là điểm tổng kết năm học lớp 12 môn thứ nhất
DM2 là điểm tổng kết năm học lớp 12 môn thứ hai
DM3 là điểm tổng kết năm học lớp 12 môn thứ ba
UT là điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Lưu ý với ngành Thiết kế thời trang:
+ Đối với các môn văn hóa: Sử dụng kết quả thi THPT quốc gia hoặc điểm tổng kết năm học lớp 12 trong học bạ của môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển. Các môn trong tổ hợp để xét tuyển gồm: Toán, Vật lý, Tiếng Anh và Ngữ văn.
+ Đối với các môn năng khiếu: Sử dụng kết quả thi năng khiếu của các trường đại học khác có tổ chức thi để xét tuyển. Các môn năng khiếu sử dụng để xét tuyển gồm: Năng khiếu vẽ NT1 (Vẽ Bố cục), Năng khiếu vẽ NT2 (Vẽ hình họa) và Vẽ mỹ thuật.
Điểm xét tuyển là tổng điểm môn năng khiếu (không nhân hệ số), cộng với điểm thi THPT quốc gia hoặc điểm tổng kết năm học lớp 12 trong học bạ của môn văn hóa trong tổ hợp và cộng điểm ưu tiên theo quy định.
2.3.2. Xét tuyển kết hợp với thi tuyển năng khiếu
a. Phạm vi áp dụng: Ngành Thiết kế thời trang
b. Hình thức tuyển sinh:
Dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia hoặc điểm tổng kết năm học lớp 12 trong học bạ của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển và điểm thi năng khiếu (môn Vẽ mỹ thuật) được tổ chức tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.
Điểm xét tuyển là tổng điểm môn Vẽ mỹ thuật (không nhân hệ số), cộng với điểm thi THPT Quốc gia hoặc điểm tổng kết năm học lớp 12 của hai môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển và cộng điểm ưu tiên theo quy định. Điểm xét tuyển làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
Điểm xét tuyển được tính theo công thức sau:
Điểm xét tuyển (ĐXT) = DM1 + DM2 + DNK + UT
Trong đó:
DM1 là điểm thi THPT quốc gia hoặc điểm tổng kết năm học lớp 12 môn thứ nhất
DM2 là điểm thi THPT quốc gia hoặc điểm tổng kết năm học lớp 12 môn thứ hai
DNK là điểm thi năng khiếu môn Vẽ mỹ thuật của trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.
UT là điểm ưu tiên (theo đối tượng và khu vực) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Thiết kế thời trang72104047030Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Vẽ Bố cục, Vẽ Hình họaToán, Vật lý, Vẽ mỹ thuậtToán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật
Marketing73401154218Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201219Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301219Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng Anh
Quản lý công nghiệp75106015624Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng Anh
Công nghệ sợi, dệt7540202219Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng Anh
Công nghệ may7540209518222Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng Anh

Nguồn tin THAM CHIẾU