Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học công nghiệp dệt may thời trang Hà Nội - CCM

Thông tin tuyển sinh Năm 2023

Mã trường CCM

Phương thức tuyển sinh

Mã phương thức: 23

Các ngành và thông tin tuyển sinh

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội là trường công lập, đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, năm 2023 xét tuyển các phương thức sau:

1.1. XÉT TUYỂN (ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC NGÀNH, trong đó có ngành Thiết kế thời trang xét tuyển tổ hợp D01)

- Phương thức 1 (Mã 100): Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT

Đối với phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, HTU thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT về thời gian xét tuyển, lệ phí xét tuyển, cách thức đăng ký. Thí sinh cần tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 và có điểm thi đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do HTU quy định.

Phương thức 2 (Mã 200). Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (xét học bạ THPT)

Thí sinh có thể xét tuyển theo Điểm học bạ lớp 11 và học kỳ I lớp 12 theo tổ hợp các môn đăng ký HOẶC Điểm học bạ lớp 12 theo tổ hợp các môn đăng ký

- Điểm học bạ lớp 11 và học kỳ I lớp 12 theo tổ hợp các môn đăng ký.

                     Điểm xét tuyển (ĐXT) = DM1 + DM2 + DM3 + UT

            Trong đó:

           + DM1 là trung bình cộng điểm tổng kết năm lớp 11 và HK1 năm lớp 12 môn thứ nhất

           + DM2 là trung bình cộng điểm tổng kết năm lớp 11 và HK1 năm lớp 12 môn thứ hai

           + DM3 là trung bình cộng điểm tổng kết năm lớp 11 và HK1 năm lớp 12 môn thứ ba

           + UT là điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giả sử thí sinh A, ở khu vực 2 NT đăng ký xét tuyển ngành Marketing theo tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) có điểm như sau:

Môn học

Điểm năm lớp 11

Điểm học kỳ 1 năm lớp 12

Điểm TB cộng

Toán học

7.9

7.5

DM1=(7.9+7.5)/2= 7.7

Vật lý

8.1

8.2

DM2= (8.1+8.2)/2= 8.15

Hóa học

7.6

7.8

DM3 =(7.6+7.8)/2= 7.7

                   Điểm xét tuyển (ĐXT) = DM1 + DM2 + DM3 + UT

                   ĐXT=7.7+8.15+7.7+0.5=24.05

- Điểm học bạ lớp 12 theo tổ hợp các môn đăng ký.

 
                   Điểm xét tuyển (ĐXT) = DM1 + DM2 + DM3 + UT

           Trong đó:

          + DM1 là điểm tổng kết năm học lớp 12 môn thứ nhất

          + DM2 là điểm tổng kết năm học lớp 12 môn thứ hai

          + DM3 là điểm tổng kết năm học lớp 12 môn thứ ba

          + UT là điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giả sử thí sinh B, ở khu vực 2 đăng ký xét tuyển ngành Công nghệ may theo tổ hợp D01(Toán, Ngữ văn, Anh văn) có điểm như sau:

Môn học

Điểm cả năm lớp 12

Toán học  (DM1)

7.3

Ngữ văn (DM2)

6.8

Anh văn (DM3)

7.2

                                Điểm xét tuyển (ĐXT) = DM1 + DM2 + DM3 + UT

                               ĐXT=7.3+6.8+7.2+0.25=21.55

Thí sinh lựa chọn 1 trong các hình thức sau để đăng ký:

   - Đăng ký trực tuyến tại website: http://hict.edu.vn/dang-ky-tuyen-sinh.htm

   - Nộp hồ sơ qua đường bưu điện

   - Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.

Trường Đại học Công nghiệp nhận hồ sơ theo từng đợt, đợt 1 đến hết ngày 31/5/2023. Thí sinh đang là học sinh lớp 12 chưa có kết quả xét tốt nghiệp THPT năm 2023 vẫn có thể đăng ký xét tuyển học bạ ngay trong đợt đầu tiên (từ 15/02/2023)

Các đợt nhận hồ sơ
(Dự kiến)

Thời gian

Ghi chú


Đợt 1


Từ 15/2/2023 đến hết 31/5/2023

Thí sinh nộp hồ sơ đợt trước 31/3/2023 được giảm 10% học phí học kỳ I năm học 2023-2024

Đợt 2

Từ 01/6/2023 đến hết 25/7/2023

Thời gian xét tuyển có thể thay đổi. Trước mỗi  đợt xét tuyển Nhà trường sẽ có thông báo riêng.

Đợt 3

Từ 26/7/2023 đến hết 15/9/2023

Đợt 4

Từ 16/9/2023 đến hết 30/9/2023

Phương thức 3  (Mã 303). Xét tuyển thẳng theo phương án riêng

Thí sinh đạt một trong những điều kiện sau:

- Có kết quả học tập năm lớp 11 đạt loại giỏi trở lên.

 Có kết quả học tập học kỳ 2 năm lớp 11 và học kì 1 năm lớp 12 đạt loại giỏi trở lên.

- Có kết quả học tập năm lớp 12 đạt loại giỏi trở lên.

- Có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế TOEIC hoặc TOEFL đạt 550 trở lên hoặc IELTS từ 5,5 trở lên và tương đương. Thí sinh trúng tuyển và nhập học xét theo chứng chỉ tiếng anh quốc tế được nhận học bổng 15 triệu đồng.

Theo phương thức này, nhà trường bắt đầu nhận hồ sơ từ 15/02/2023

 Phương thức 4 (Mã 402): Xét tuyển điểm bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội

               Điểm xét tuyển (ĐXT) = Điểm ĐGNL quy theo thang điểm 30 + UT

       Trong đó,

       + Điểm đánh giá năng lực (thang điểm 150)  được quy về thang điểm 30, tính theo công thức:

             Điểm ĐGNL (quy theo thang điểm 30) = (30/150)* Điểm ĐGNL (thang điểm 150)

       + UT là điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. XÉT TUYỂN KẾT HỢP VỚI THI NĂNG KHIẾU (áp dụng cho ngành Thiết kế thời trang với các tổ hợp V00, V01, H00)

Phương thức 5 (Mã 405): Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển và điểm thi năng khiếu được tổ chức tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội, dự kiến tổ chức thi vào tháng 7/2023).
 
Đối với các môn văn hóa: Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT của môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển. Các môn văn hóa trong tổ hợp để xét tuyển gồm: Toán, Vật lý và Ngữ văn.

+ Đối với các môn năng khiếu: Trường tổ chức thi năng khiếu đối với thí sinh đăng ký tổ hợp có môn thi năng khiếu (V00, V01, H00) để xét tuyển.

Giả sử thí sinh C, ở khu vực 3 đăng ký ngành Thiết kế thời trang với tổ hợp V00 (Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật) có điểm như sau: 

Môn học

Điểm cả năm lớp 12

Điểm thi tốt nghiệp môn Toán 

6.5

Điểm thi tốt nghiệp môn Ngữ văn 

7.0

Điểm thi năng khiếu môn Vẽ mỹ thuật tại trường ĐH Công nghiệp Dệt May Hà Nội 

7.5

                                        Điểm xét tuyển= 6.5+7.0+7.5= 21.00

Phương thức 6 (Mã 406): Xét kết quả học tập THPT của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển và điểm thi năng khiếu được tổ chức tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội, dự kiến tổ chức thi vào tháng 7/2023).

Đối với các môn văn hóa: Sử dụng điểm tổng kết năm lớp 11 và HK1 lớp 12 hoặc điểm tổng kết năm học lớp 12 trong học bạ THPT của môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển. Các môn văn hóa trong tổ hợp để xét tuyển gồm: Toán, Vật lý, Ngữ văn.

+ Đối với các môn năng khiếu: Trường tổ chức thi năng khiếu đối với thí sinh đăng ký tổ hợp có môn thi năng khiếu (V00, V01, H00) để xét tuyển .

Các môn năng khiếu sử dụng để xét tuyển gồm: Vẽ Mỹ thuật, Bố cục màu. 

Giả sử thí sinh D, ở khu vực 2 đăng ký ngành Thiết kế thời trang với tổ hợp V01 (Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật) có điểm như sau:

Môn học

Điểm cả năm lớp 12

Toán (DM1)

6.7

Ngữ văn (DM2)

7.6

Điểm thi năng khiếu môn Vẽ mỹ thuật tại trường ĐH Công nghiệp Dệt May Hà Nội (DM3)

7.0

 Điểm xét tuyển= 6.7+7.6+7.0+0.25= 21.55 

 Danh mục các ngành xét tuyển năm 2023 như sau:

TT

Ngành đào tạo


ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp
xét tuyển

1


Công nghệ May
-Chuyên ngành Thiết kế mẫu công nghiệp
-Chuyên ngành Thiết kế công nghệ
-Chuyên ngành Quản lý chất lượng
-Chuyên ngành Quản lý sản xuất
 

7540209

 
 
 

690

-A00: Toán, Vật lý, Hóa học
-A01:  Toán, Vật lý, Tiếng Anh
-D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
-B00: Toán, Hóa học, Sinh học

2


Công nghệ Sợi, Dệt
- Chuyên ngành Công nghệ Sợi
- Chuyên ngành Công nghệ Dệt thoi
- Chuyên ngành Công nghệ dệt kim
 

7540202

 


20

3


Công nghệ kỹ thuật cơ khí
- Chuyên ngành Quản lý và bảo trì thiết bị may
- Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí
-Chuyên ngành Thiết kế chế tạo dưỡng cữ gá ngành may
 

7510201

 


30

4

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
- Chuyên ngành Cơ điện tử trong thiết bị dệt, may
- Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7510301

 
40

5


Quản lý công nghiệp
- Chuyên ngành Quản lý công nghiệp dệt may
- Chuyên ngành Quản lý đơn hàng dệt may
 

7510601

 

150

6


Marketing
 

7340115


120

7


Kế toán
- Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp
- Chuyên ngành Kế toán hành chính sự nghiệp
- Chuyên ngành Kiểm toán
 

7340301

 

120

8


Thương mại điện tử
 

7340122


60

 

9

Thiết kế thời trang
- Chuyên ngành Thiết kế hình ảnh
- Chuyên ngành Thiết kế kỹ thuật

7210404

 
 
 
150

-D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
-V00: Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật
-V01: Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật
-H00: Ngữ văn, vẽ mỹ thuật, vẽ Bố cục