Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học công nghệ miền Đông( DMD )

thông tin tuyển sinh của năm 2018

Mã trường DMD

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
- Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018:
+ Tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.
+ Đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT hoặc tương đương:
+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
+ Điểm trung bình 3 môn học trong tổ hợp dùng để xét tuyển của năm học lớp 12 hoặc lớp 10 + lớp 11 + Học kì I lớp 12 hoặc lớp 10 + lớp 11 + lớp 12 không nhỏ hơn 6,0.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trong cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
- Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.
- Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT hoặc tương đương.

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Ngôn ngữ Anh72202013070Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Địa lí, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Kinh doanh quốc tế73401203070Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Quan hệ công chúng73607081535Ngữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Luật kinh tế73801073070Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Quản lý công nghiệp75106011535Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Kỹ thuật xây dựng75802011535Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Vật lí, Sinh họcNgữ văn, Toán, Vật lí
Dược học
Dược sỹ Đại học
7720201120280Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Toán, Hóa họcToán, Hóa học, Tiếng Anh
Quản lý tài nguyên và môi trường78501011535Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Quản lý đất đai78501031535Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018:

+ Tốt nghiệp THPT

+ Đạt ngưỡng điểm đầu vào do Hội đồng tuyển sinh Đại học Công nghệ Miền Đông công bố sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia.

- Xét tuyển dựa vào kết quả học bạ: Thí sinh chọn 01 trong 03 phương thức sau:

* Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn::

+ Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).

+ Tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 6.0 trở lên .

Điểm xét trúng tuyển = [Điểm TB năm lớp 12 môn 1 + Điểm TB năm lớp 12 môn 2 + Điểm TB năm lớp 12 môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)]/3

*Xét tuyển học bạ lớp 10, lớp 11,  lớp 12 theo tổ hợp 03 môn:

+ Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).

+ Tổng điểm trung bình năm lớp 10, 11, 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 6.0 trở lên.

Điểm xét trúng tuyển = [Điểm TB môn 1 + Điểm TB môn 2 + Điểm TB môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)] /3

- Điểm TB môn 1 = (TB cả năm 10 môn 1 + TB cả năm 11 môn 1 + TB cả năm 12 môn 1)/3

- Điểm TB môn 2 = (TB cả năm 10 môn 2 + TB cả năm 11 môn 2 + TB cả năm 12 môn 2)/3

- Điểm TB môn 3 = (TB cả năm 10 môn 3 + TB cả năm 11 môn 3 + TB cả năm 12 môn 3)/3

* Xét tuyển học bạ lớp 12 theo điểm trung bình chung cả năm:

+ Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).

+ Điểm trung bình chung  cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 điểm trở lên.

 1. - Mã trường: DMD

  - Mã ngành, tổ hợp xét tuyển

   

   

  STT

  NGÀNH

   

  MÃ NGÀNH

  TỔ HỢP MÔN XÉT

  TUYỂN BẰNG HỌC BẠ

  TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN BẰNG

  ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA

  1

  Dược học     

  7720201

  -Toán, Lý, Hóa
  -Toán, Hóa,Sinh
  -Toán, Hóa, Văn
  -Toán, Hoá, Tin

  -Toán, Lý, Hóa (A00)
  -Toán, Hóa,Sinh (B00)
  -Toán, Hóa, Anh (D07)
  -Toán, Hóa, Văn (C02)

  2

  Quản lý công nghiệp

  7510601

  -Toán, Lý, Hóa
  -Toán, Tin, Anh
  -Toán, Hóa, Sinh
  -Toán, Địa, Anh

  -Toán, Lý, Hóa  (A00)
  -Toán, Lý, Anh (A01)
  -Toán, Hóa, Sinh (B00)
  -Toán, Văn, Anh (D01)

  3

  Ngôn ngữ Anh

  7220201

  -Toán, Văn, Anh
  -Toán, Anh, Địa
  -Văn, Anh, Địa
  -Toán, Anh, Tin

  -Toán, Văn, Anh (D01)
  -Toán, Anh, Địa (D10)
  -Văn, Anh, Sử (D14)
  -Văn, Anh, Địa (D15)

  4

  Kỹ thuật xây dựng

  7580201

  -Toán, Lý, Hóa
  -Toán, Địa, Công nghệ
  -Toán, Tin, Anh
  -Toán, Lý, Tin

  -Toán, Lý, Hóa (A00)
  -Toán, Lý, Sinh (A02)
  -Toán, Lý, Anh (A01)
  -Toán, Lý, Văn (C01)

  5

   

   

  Luật kinh tế

  7380107

  -Toán, Lý, Hóa
  -Toán, GDCD, Anh
  -Toán, Văn, Anh
  -Văn, GDCD, Sử

  -Toán, Lý, Hóa (A00)
  -Toán, Lý, Anh (A01)
  -Toán, Văn, Anh (D01)
  -Văn, Anh, Địa (D15)

  6

  Kinh doanh quốc tế

  7340120

  -Toán, Lý, Hóa
  -Toán, Lý, Anh
  -Toán, Văn, Anh
  -Toán, Địa, Tin

  -Toán, Lý, Hóa (A00)
  -Toán, Lý, Anh (A01)
  -Toán, Văn, Anh (D01)
  -Toán, Văn, Địa (C04)

  7

  Quan hệ công chúng

  7320108

  -Toán, Văn, Anh
  -Toán, Anh, Địa
  -Văn, Anh, Địa
  -Toán, GDCD,Tin

  -Toán, Văn, Anh (D01)
  -Toán, Anh, Địa (D10)
  -Văn, Anh, Sử (D14)
  -Văn, Anh, Địa (D15)

  8

  Quản lý đất đai

  7850103

  -Toán, Lý, Hóa
  -Toán, Địa, Anh
  -Toán, Hóa, Sinh
  -Toán, Văn, Anh

  -Toán, Lý, Hóa (A00)
  -Toán, Lý, Anh (A01)
  -Toán, Hóa, Sinh (B00)
  -Toán, Văn, Anh (D01)

  9

  Quản lý tài nguyên và môi trường

  7850101

  -Toán, Lý, Hóa
  -Toán, Địa, Anh
  -Toán, Hóa,Tin
  -Toán, Văn, Anh

  -Toán, Lý, Hóa (A00)
  -Toán, Lý, Anh  (A01)
  -Toán, Hóa, Sinh (B00)
  -Toán, Văn, Anh (D01)

   

- Hình thức đăng ký xét tuyển:

+ Xét tuyển trực tiếp tại trường.

+ Chuyển phát nhanh qua bưu điện.

+ Xét tuyển trực tuyến.

- Thời gian xét tuyển:

Đợt xét tuyển

Ngày công bố kết quả

Ghi chú

Đợt 1:  02/05/2018- 30/06/2018

30/06/2018

Áp dụng cho đối tượng đã tốt nghiệp THPT năm 2017 trở về trước.

Đợt 2:  01/07/2018- 15/07/2018

15/07/2018

Áp dụng cho đối tượng tốt nghiệp THPT năm 2018 và các năm trước.

Đợt 3:  15/07/2018 - 30/07 /2018

30/07/2018

Đợt 4:  01/08/2018 – 15/08/2018

15/08/2018

Đợt 5:  15/08/2018 -31/08/2018

31/08/2018

Đợt 6:  15/08/2018 -31/08/2018

31/08/2018

Đợt 7:  01/09/2018-  15/09/2018

15/09/2018

Đợt 8:  01/09/2018-  15/09/2018

15/09/2018

Đợt 9: 16/09 /2018-  30/09/2018

30/09/2018

Đợt 10: 01/10/2018 – 15/10/2018

15/10/2018

Đợt 11: 01/10/2018 – 15/10/2018

15/10/2018

Đợt 12: 16/10/2018 – 31/10/2018

31/10/2018

 

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó nếu xét theo điểm thi THPT quốc gia:

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10.

Lệ phí xét tuyển: 30.000 đ/ hồ sơ xét tuyển

STT

Nội dung

Số tiền

1

Ngành: Dược học

945.000 đồng/tín chỉ

2

Ngành: Quản lý công nghiệp, Ngôn ngữ Anh, Kỹ thuật xây dựng, Kinh doanh quốc tế, Luật kinh tế, Quản lý tài nguyên và môi trường, Quản lý đất đai, Quan hệ công chúng.

370.000 đồng /tín chỉ

3

Các môn học Giáo dục thể chất, giáo dục Quốc phòng.

250.000 đồng /tín chỉ

 • Lộ trình tăng học phí: không quá 5%/năm (nếu có).
 • Học phí trung bình:

Ngành Dược học: học 10 học kì, 5 năm, học phí trung bình: 15 triệu/học kì.

Các ngành đại học khác: học 8 học kì, 4 năm, học phí trung bình: 6,5 triệu/học kì.

- Hồ sơ xét tuyển kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 • Hồ sơ xét tuyển:

         + Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu. 

         + Bản photo có chứng thực học bạ THPT, BTVH (hoặc bản photo kèm bản gốc để đối chiếu, không cần chứng thực).

        + Bản photo có chứng thực bằng tốt nghiệp THPT, BTVH hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (có thể sử dụng bản photo kèm bản gốc để đối chiếu, không cần chứng thực).

       + 04 ảnh cỡ 3x4 (thời gian chụp đến thời điểm nộp hồ sơ không quá 6 tháng).
       + 02 bì thư (dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc).

       +  Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

- Nhận hồ sơ vào tất cả các ngày trong tuần (Kể cả thứ bảy và chủ nhật).

- Danh sách thí sinh trúng tuyển được cập nhật trên website: www.mut.edu.vn và giấy báo nhập học được gửi tới địa chỉ của thí sinh.

- Chế độ miễn giảm học phí

+ Con liệt sĩ: giảm 50% học phí. Con thương binh, bệnh binh và người hưởng chính sách như thương – bệnh binh: giảm 20 % học phí.

+ Đối với sinh viên học 2 ngành song song: giảm 30 % học phí của ngành học có mức học phí thấp hơn.

+ Sinh viên mồ côi cha me; mất cha hoặc mẹ có sổ hộ nghèo không quá 30 tuổi: giảm 30% học phí.

+ Sinh viên có anh chị em học chung; là mẹ con, cha con học chung; vợ hoặc chồng học chung, sinh viên là con bộ đội, công an tại ngũ: giảm 15% học phí cho mỗi sinh viên.

+ Sinh viên đăng kí học theo nhóm bạn cùng trường trung học phổ thông: giảm 10 % học phí/mỗi sinh viên.

+ Các trường hợp được hưởng nhiều chế độ giảm thì sẽ lấy mức giảm cao hơn để giảm.

 • Chế độ học bổng: trị giá 50% học phí năm thứ I cho sinh viên:  xét học bạ đạt điểm trung bình nhóm môn xét tuyển >=7,0 hoặc xét điểm thi THPT quốc gia (sau khi cộng điểm ưu tiên) >=18 đ/3 môn.
 • Sinh viên được miễn phí kí túc xá trong suốt thời gian học tại trường.
 • Sinh viên được Nhà trường giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp.

Nguồn tin THAM CHIẾU

http://www.mut.edu.vn/Chi-tiet-tin-tuc/252/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-cao-dang-chinh-quy-nam-2016-.aspx