Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Buôn Ma Thuột (BMU) (*)

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường BMU

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
- Đã tốt nghiệp THPT hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học; người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT.
- Có nguyện vọng và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định.
- Có điểm xét tuyển đảm bảo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2019.
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành; các trường hợp đặc biệt khác Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho dự tuyển sinh vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.


2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trong toàn quốc.

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
2.3.1 Tuyển sinh đại học hệ chính quy: Thực hiện đồng thời 04 phương thức tuyển sinh như sau:
a. Phương thức 1: Xét tuyển bằng kết quả điểm thi các tổ hợp môn trong kỳ thi THPT Quốc gia (Chi tiết xem tại mục 2.6.1).
Nhà trường sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ cho các thí sinh đã được quy định tại Điều 32, Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT, ban hành theo Thông tư số 04/2017, ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Các thí sinh này được tính 10,0 môn điểm khi xét tuyển trong trường hợp cùng là môn Tiếng Anh.
- Nhà trường sử dụng điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT để tuyển sinh.
b. Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào điểm của tổ hợp môn trong học bạ THPT (Chi tiết xem tại mục 2.6.2), và áp dụng với các trường hợp sau:
c. Phương thức 3: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với số lượng không quá 5% chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành.
d. Phương thức 4: Xét tuyển riêng theo đề án tự chủ tuyển sinh với số lượng không quá 5% chỉ tiêu của ngành đối với từng nhóm đối tượng như sau:
- Đối tượng là thí sinh đã tốt nghiệp Đại học hệ chính quy loại khá trở lên thuộc các ngành được quy định theo đề án tuyển sinh (tại Bảng ngành tại phụ lục 3 kèm theo đề án).
- Đối tượng là thí sinh đạt thành tích xếp loại học sinh giỏi trong năm học lớp 12 trở lên.
- Đối tượng là thí sinh đã tốt nghiệp THPT có thành tích được công nhận là học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh đối với ngành Y và môn Hóa đối với ngành Dược học trong các kỳ thi do Sở giáo dục Đào tạo tại các địa phương tổ chức trong quá trình học THPT.

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Y khoa7720101150Toán, Vật lí, Sinh họcSinh họcToán, Hóa học, Sinh họcSinh họcToán, Sinh học, Tiếng AnhSinh học
Dược học7720201225125Toán, Vật lí, Hóa họcHóaToán, Hóa học, Sinh họcHóaToán, Hóa học, Tiếng AnhHóa

Nguồn tin THAM CHIẾU

 http://www.bmtu.edu.vn/index.php/vi/tuyen-sinh/14-thang-tin-tuyan-sinh-ai-hac-ha-chanh-quy-n-m-2016