Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Học viện phụ nữ Việt Nam - HPN

Thông tin tuyển sinh Năm 2023

Mã trường HPN

Phương thức tuyển sinh

Mã phương thức: 3

Các ngành và thông tin tuyển sinh

Ký hiệu trường: HPN

enlightened Tên cơ sở đào đạo: Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Tên tiếng Anh: Vietnam Women’s Academy (VWA).

Các ngành tuyển sinh:

enlightened Đối tượng tuyển sinh và phạm vi tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên). Học viện tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc.

enlightened Phương thức tuyển sinh: 

- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế tuyển sinh Học viện Phụ nữ Việt Nam.

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ).

- Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với Chứng chỉ Tiếng Anh chuẩn, còn thời hạn sử dụng.

- Phương thức 5: Xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT (học bạ) với Chứng chỉ Tiếng Anh chuẩn, còn thời hạn sử dụng.

Nguồn tin THAM CHIẾU

https://hvpnvn.edu.vn/bai-viet/tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-2023-7014.htm