Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Khoa y - Dược (ĐH Đà Nẵng) DDY

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DDY

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Học sinh tốt nghiêp THPT

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trong cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
Xét tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Khoa Y Dược phải có điểm xét tuyển quy về thang điểm 30

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Y khoa7720101100Toán, Hóa học, Sinh học
Dược học (tổ hợp A00)7720201A30Toán, Vật lí, Hóa học
Dược học (tổ hợp B00)7720201B30Toán, Hóa học, Sinh học
Điều dưỡng772030150Toán, Hóa học, Sinh học
Răng - Hàm - Mặt772050140Toán, Hóa học, Sinh học

Nguồn tin THAM CHIẾU

http://smp.udn.vn/Default.aspx?Page=tuyensinh2016