Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Chu Văn An (*) - DCA

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DCA

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
- Đối tượng xét tuyển theo phương thức Kỳ thi THPT quốc gia:
Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp Sư phạm hệ chính quy hiện hành.
- Đối tượng xét tuyển theo học bạ trung học phổ thông hoặc tương đương:
Chế độ ưu tiên trong tuyển sinh được thực hiện theo đúng quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp sư phạm hệ chính quy. Điểm ưu tiên chỉ cộng vào để xét tuyển những thí sinh đạt điều kiện xét tuyển.


2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trong cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
Năm 2019 Trường Đại học Chu Văn An lựa chọn và quyết định hai phương thức tuyển sinh:
- Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi THPT quốc gia (50% chỉ tiêu năm 2019)
- Xét tuyển theo học bạ trung học phổ thông hoặc tương đương (50% chỉ tiêu năm 2019).


DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Ngôn ngữ Anh72202015050Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng Anh
Quản trị kinh doanh7340101100100Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng Anh
Tài chính – Ngân hàng73402017575Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng Anh
Kế toán7340301125125Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng Anh
Luật kinh tế7380107125125Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ vănNgữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng Anh
Công nghệ thông tin74802011515Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng Anh
Kỹ thuật điện75202012525Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Kiến trúc75801012525Toán - Lý - VẽNăng khiếu 1
Kỹ thuật xây dựng75802011010Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng Anh

Nguồn tin THAM CHIẾU