Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học dầu khí Việt Nam PVU

thông tin tuyển sinh của năm 2021

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường PVU

Thông tin thêm

 
DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

Tên  

ngành 

Mã  

ngành

Chỉ tiêu  

chính  

quy (dự  

kiến)

Kỹ thuật  Địa chất 

7520501 

25 

Kỹ thuật  Dầu khí 

7520604 

25 

Kỹ thuật  Hóa học 

7520301 

25 

 

 

+ Đối với hệ chính quy: 

- Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ  GD&ĐT. 

- Thí sinh có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM và Đại học Quốc gia Hà Nội + Đối với hệ liên kết với Học viện Mỏ và Công nghệ New Mexico (Mỹ) 

- Tuyển thẳng sinh viên các trường ĐH kỹ thuật khác có nguyện vọng 

- Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ  GD&ĐT. 

- Thí sinh có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM và Đại học Quốc gia Hà Nội - Thí sinh có kết quả học tập bậc THPT từ 6.5/10 (tốt nghiệp THPT) 

1.2.Phạm vi tuyển sinh 

Tuyển sinh trong cả nước

1.3.Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển) 

Xét tuyển; 

+ Đối với hệ chính quy: 

- Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của các thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào hệ chính  quy PVU (theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 của Bộ GD&ĐT). 

- Xét tuyển các thí sinh có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM và Đại học Quốc gia Hà Nội + Đối với hệ liên kết với Học viện Mỏ và Công nghệ New Mexico (Mỹ): 

- Xét tuyển thẳng các sinh viên đang học các trường đại học kỹ thuật có nguyện vọng 

- Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021của các thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào hệ liên kết  PVU (theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 của Bộ GD&ĐT). 

- Xét tuyển các thí sinh có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM và Đại học Quốc gia Hà Nội - Xét tuyển các thí sinh có kết quả học tập bậc THPT từ 6.5/10 (tốt nghiệp THPT)

 

Nguồn tin THAM CHIẾU

http://www.pvu.edu.vn/tuyen-sinh/tuyen-sinh-2021/de-a-n-tuye-n-sinh-tri-nh-do-da-i-ho-c-nam-2021