Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy trường Đại học điều dưỡng Nam Định - YDD

thông tin tuyển sinh của năm 2023

Mã trường YDD

Mã Trường: YDD

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH NĂM 2023:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh:

2. Phương án tuyển sinh và tổ hợp môn xét tuyển:

2.1. Đại học chính qui:

2.1.1. Phương thức xét tuyển:

Xét tuyển điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 theo qui định của Bộ GD&ĐT

- Ngành Điều dưỡng: 40% chỉ tiêu

- Ngành Hộ sinh, Dinh dưỡng: 20% chỉ tiêu

Xét tuyển học bạ THPT (xét tuyển điểm tổng kết năm lớp 12 các môn trong tổ hợp xét tuyển)

- Ngành Điều dưỡng: 58% chỉ tiêu

- Ngành Hộ sinh, Dinh dưỡng, Y tế công cộng: 80% chỉ tiêu

Xét tuyển các phương thức khác (xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của trường ĐH Quốc gia HN, ...):

- Ngành Điều dưỡng: 2% chỉ tiêu

2.1.2. Tổ hợp môn xét tuyển:

- B00: Toán học, Hoá học, Sinh học (Môn chính: Sinh học)

- B08: Toán học, Tiếng Anh, Sinh học (Môn chính: Sinh học)

- D01: Toán học, Văn học, Tiếng Anh (Môn chính: Toán học)

- D07: Toán học, Hoá học, Tiếng Anh (Môn chính: Hoá học)

2.1.3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

Thí sinh phải có học lực lớp 12 xếp loại từ Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.

Trong trường hợp các thí sinh có tổng điểm các môn của tổ hợp xét tuyển bằng nhau thì xét ưu tiên môn Sinh học đối với tổ hợp B00 và B08, môn Toán học đối với tổ hợp D01, môn Hóa học đối với tổ hợp D07. Đối với các thí sinh có tổng điểm xét tuyển bằng nhau, điểm môn xét ưu tiên bằng nhau thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

2.1.4. Thời gian tuyển sinh:

Xét tuyển điểm tốt nghiệp THPT 2023: theo lịch của Bộ GD&ĐT

Xét tuyển học bạ THPT: từ tháng 6/2023 đến tháng 11/2023

2.2. Đại học Vừa làm vừa học

2.2.1. Phương thức xét tuyển: Xét tuyển điểm học bạ THPT (xét tuyển điểm tổng kết năm lớp 12 các môn trong tổ hợp xét tuyển)

2.2.2. Tổ hợp môn xét tuyển:

- B00: Toán học, Hoá học, Sinh học (Môn chính: Sinh học)

- B08: Toán học, Tiếng Anh, Sinh học (Môn chính: Sinh học)

- D01: Toán học, Văn học, Tiếng Anh (Môn chính: Toán học)

- D07: Toán học, Hoá học, Tiếng Anh (Môn chính: Hoá học)

2.2.3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

Thí sinh phải có học lực lớp 12 xếp loại từ Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.

Trong trường hợp các thí sinh có tổng điểm các môn của tổ hợp xét tuyển bằng nhau thì xét ưu tiên môn Sinh học đối với tổ hợp B00 và B08, môn Toán học đối với tổ hợp D01, môn Hóa học đối với tổ hợp D07. Đối với các thí sinh có tổng điểm xét tuyển bằng nhau, điểm môn xét ưu tiên bằng nhau thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

2.2.4. Thời gian tuyển sinh: từ tháng 4/2023 đến tháng 11/2023

2.3. Đại học liên thông:

2.3.1. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển

Xét tuyển kết hợp điểm trung bình cộng điểm tổng kết năm lớp 12 các môn trong tổ hợp xét tuyển và điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa trình độ cao đẳng (theo thang điểm 10)

Tổ hợp môn thi/bài thi xét tuyển đối với đầu điểm trung bình cộng điểm tổng kết năm lớp 12 các môn trong tổ hợp xét tuyển:

- B00: Toán học, Hoá học, Sinh học (Môn chính: Sinh học)

- B08: Toán học, Tiếng Anh, Sinh học (Môn chính: Sinh học)

- D01: Toán học, Tiếng Anh, Văn học (Môn chính: Toán học)

- D07: Toán học, Hoá học, Tiếng Anh (Môn chính: Hoá học)

2.3.2. Đối tượng tuyển sinh

- Đại học liên thông CQ từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học:

Ngành Điều dưỡng: 140 chỉ tiêu

Ngành Hộ sinh: 36 chỉ tiêu

- Đại học liên thông VLVH từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học:

Ngành Điều dưỡng: 42 chỉ tiêu

Ngành Hộ sinh: 12 chỉ tiêu

2.3.3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng các ngành Điều dưỡng, Hộ sinh.

Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính qui hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo qui định.

Thí sinh phải đạt một trong các tiêu chí sau: học lực lớp 12 đạt loại khá hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 6,5 trở lên, hoặc tốt nghiệp THPT loại khá, hoặc có học lực lớp 12 đạt loại trung bình và có 5 năm kinh nghiệm công tác đúng chuyên môn đào tạo hoặc tốt nghiệp trình độ cao đẳng đạt loại khá trở lên.

2.3.4. Thời gian tuyển sinh: từ tháng 6/2023 đến tháng 11/2023