Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Nguyễn Trãi (*) - NTU

Thông tin tuyển sinh Năm 2022

Mã trường NTU

Phương thức tuyển sinh

Mã phương thức: 23
 
DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

Ngành/Chuyên ngành 

Mã  

ngành

Chỉ 

tiêu

Tổ hợp xét  tuyển

Công nghệ thông tin 

7480201 

150 

A00, D01,  A01, C04 

Ngôn ngữ Nhật 

7220209 

100 

A01, D01,  C00, D63 

Quốc tế học
-Hàn Quốc học 

-Trung Quốc học 

-Anh học 

-Đức học 

7310601 

A01, D01,  C00, C04 

Quản trị kinh doanh
-Quản trị kinh doanh  du lịch 

7340101 

150

A00, D01,  A07, C04 

Kế toán 

7340301 

60 

A00, D01,  A07, C04 

Tài chính – Ngân  hàng 

7340201 

30 

A00, D01,  A07, C04 

Quan hệ công chúng 

7320108 

40 

C00, D01,  C14, C19 

Thiết kế đồ họa 

7210403 

110 

C01, C04,  C03, C15 

Thiết kế nội thất 

7580108 

40 

C01, C04,  C03, C15 

Kiến trúc

-Kiến trúc nội thất

7580101 

40 

A00, C02,  C04, A07 
Các ngành và thông tin tuyển sinh

 
  1. Đối tượng Tuyển sinh 

- Thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (hình thức giáo dục chính quy  hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp hệ trình độ trung cấp (trong đó, người tốt  nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục đại học và các văn bản  hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài  hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT). 

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.  

- Đáp ứng các điều kiện khác của Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT.  2. Phạm vi tuyển sinh 

Trường Đại học Nguyễn Trãi tuyển sinh trên cả nước và quốc tế.

 

Nguồn tin THAM CHIẾU

http://daihocnguyentrai.edu.vn/20571-2/
https://drive.google.com/file/d/1BlEtwfqiuq_u3H-hf6YG_tKSyCuMSLll/view