Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học tài nguyên và môi trường Hà Nội - DMT

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DMT

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Toàn bộ thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học. Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định.
 

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trong phạm vi toàn quốc
 

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
- Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả của kỳ thi THPT Quốc Gia;
- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 THPT

 
DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Quản trị kinh doanh
Quản trị kinh doanh - Trụ sở chính tại Hà Nội
7340101 70 80 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Sinh học Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
Kế toán
Kế toán - Trụ sở chính tại Hà Nội
7340301 180 180 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Sinh học Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
Kế toán
Kế toán - Phân hiệu tại Thanh Hóa
7340301 PH 20 20 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Sinh học Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
Luật
Luật - Trụ sở chính tại Hà Nội
7380101 70 80 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Sinh học Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
Khí tượng và khí hậu học
Khí tượng và khí hậu học - Trụ sở chính tại Hà Nội
7440221 20 20 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Sinh học Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
Thuỷ văn học
Thủy văn học - Trụ sở chính tại Hà Nội
7440224 20 20 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Sinh học Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững
Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững - Trụ sở chính tại Hà Nội
7440298 20 20 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Sinh học Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
Công nghệ thông tin
Công nghệ thông tin - Trụ sở chính tại Hà Nội
7480201 170 170 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Sinh học Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
Công nghệ thông tin
Công nghệ thông tin - Phân hiệu tại Thanh Hóa
7480201 PH 20 20 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Sinh học Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
Công nghệ kỹ thuật môi trường
Công nghệ kỹ thuật môi trường - Trụ sở chính tại Hà Nội
7510406 90 90 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Sinh học Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
Công nghệ kỹ thuật môi trường
Công nghệ kỹ thuật môi trường - Phân hiệu tại Thanh Hóa
7510406 PH 15 15 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Sinh học Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
Kỹ thuật địa chất
Kỹ thuật địa chất - Trụ sở chính tại Hà Nội
7520501 20 20 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Sinh học Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ - Trụ sở chính tại Hà Nội
7520503 30 30 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Sinh học Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ
Kỹ thuật trắc địa – bản đồ - Phân hiệu tại Thanh Hóa
7520503 PH 15 15 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Sinh học Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trụ sở chính tại Hà Nội
7810103 175 175 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Sinh học Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Phân hiệu tại Thanh Hóa
7810103 PH 15 15 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Sinh học Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
Quản lý tài nguyên và môi trường
Quản lý tài nguyên và môi trường - Trụ sở chính Hà Nội
7850101 125 125 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Sinh học Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
Quản lý tài nguyên và môi trường
Quản lý tài nguyên và môi trường - Phân hiệu tại Thanh Hóa
7850101 PH 15 15 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Sinh học Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên - Trụ sở chính tại Hà Nội
7850102 25 25 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Sinh học Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
Quản lý đất đai
Quản lý đất đai - Trụ sở chính tại Hà Nội
7850103 150 150 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Sinh học Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
Quản lý đất đai
Quản lý đất đai - Phân hiệu tại Thanh Hóa
7850103 PH 20 20 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Sinh học Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
Quản lý tài nguyên nước
Quản lý tài nguyên nước - Trụ sở chính tại Hà Nội
7850198 20 20 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Sinh học Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
Quản lý biển
Quản lý biển - Trụ sở chính tại Hà Nội
7850199 20 20 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Sinh học Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán
 

Nguồn tin THAM CHIẾU