Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học văn hoá-nghệ thuật quân đội - ZNH

thông tin tuyển sinh của năm 2018

Mã trường

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
- Ngành Báo chí: Tuyển sinh nam, nữ trong cả nước; Nhà trường tổ chức đào tạo tại Cơ sở chính, số 101 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Tp Hà Nội (không tổ chức đào tạo tại Cơ sở 2 thành phố Hồ Chí Minh).
- Các ngành Nghệ thuật chuyên nghiệp (Thanh nhạc; Biên đạo múa; Biểu diễn Nhạc cụ phương Tây; Sáng tác âm nhạc) tuyển thí sinh nam nữ có ngoại hình cân đối đã tốt nghiệp trung cấp đúng chuyên ngành đăng ký dự thi và đáp ứng các yêu cầu của ngành tuyển; Nhà trường tổ chức thi tuyển sinh 2 môn năng khiếu và tổ chức đào tạo tại Cơ sở chính, số 101 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Tp Hà Nội (không tổ chức thi tuyển sinh 2 môn năng khiếu và đào tạo tại Cơ sở 2 thành phố Hồ Chí Minh).
 

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Nam, nữ thanh niên trong cả nước
 

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Ghi chú:
Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 (ngành Báo chí); Các ngành Nghệ thuật chuyên nghiệp, Quản lý văn hóa, Sư phạm âm nhạc xét tuyển môn Ngữ văn của kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 kết hợp thi tuyển 2 môn năng khiếu tại trường (môn xét tuyển chuyên môn là môn chính).
 
DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Sư phạm Âm nhạc 7140221 15 Toán, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2 Năng khiếu 2
Sáng tác âm nhạc 7210203 1 Ngữ văn, Xây dựng kịch bản sự kiện, Năng khiếu Năng khiếu 8
Thanh nhạc 7210205 5 Ngữ văn, Ghi âm - Xướng âm, Chuyên môn: Kỹ thuật Thanh nhạc Năng khiếu 5
Biểu diễn nhạc cụ phương tây 7210207 5 Ngữ văn, Năng khiếu thuyết trình, năng khiếu Năng khiếu 7
Biên đạo múa 7210243 4 Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu âm nhạc Năng khiếu 6
Quản lý văn hoá 7229042 15 Toán, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2 Năng khiếu 2
Báo chí 7320101 15 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
 
 

Nhà trường sẽ có quy định cụ thể sau khi Bộ GD & ĐT công bố kết quả thi.

 
 

1. Mã trường: ZNH

2. Chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành, mã ngành, tổ hợp môn thi/xét tuyển

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

1

Báo chí

7320101

C00

15

2

Quản lý văn hóa

7229042

N01

15

3

Sư phạm âm nhạc

7140221

N01

15

*

Các ngành nghệ thuật chuyên nghiệp:

 

 

 

4

Thanh nhạc

7210205

N02

05

5

Biên đạo múa

7210243

N03

04

6

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

7210207

N04

05

7

Sáng tác âm nhạc

7210203

N05

01

 
 

1. Thời gian thi 2 môn năng khiếu: Ngày 30/6 và 01/7/2018.

2. Địa điểm thi 2 môn năng khiếu và tổ chức đào tạo: Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, số 101 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (không tổ chức thi tuyển sinh tại Cơ sở 2 của Nhà trường tại thành phố Hồ Chí Minh).

3. Ngành tuyển sinh đào tạo

3.1- Ngành Báo chí

a) Đối tượng tuyển sinh: Tuyển thí sinh nam, nữ trong cả nước.

b) Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

c) Tổ hợp thi xét tuyển: C00

- Môn 1: Ngữ văn;

- Môn 2: Lịch sử;

- Môn 3: Địa lý.

d) Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THPT; Điểm trúng tuyển theo ngành. Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chi tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ sau: (1) Thí sinh có điểm môn Ngữ văn cao hơn sẽ trúng tuyển; sau khi xét tiêu chí (1), vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí (1) như nhau thì xét đến tiêu chí (2) thí sinh có điểm môn Lịch sử cao hơn sẽ trúng tuyển; sau khi xét tiêu chí (2), vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí (1) và tiêu chí (2) như nhau thì xét đến tiêu chí (3) thí sinh có điểm thi môn Địa lý cao hơn sẽ trúng tuyển. Khi xét đến tiêu chí (3) vẫn chưa đủ chỉ tiêu, thì Nhà trường báo cáo Ban TSQS Bộ Quốc phòng xem xét, qyết định.

3.2- Ngành Quản lý văn hóa, ngành Sư phạm âm nhạc

a) Đối tượng tuyển sinh: Tuyển thí sinh nam, nữ trong cả nước có năng khiếu về âm nhạc, ngoại hình cân đối và đáp ứng các yêu cầu của ngành tuyển.

b) Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển 2 môn năng khiếu kết hợp với xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 (môn Ngữ văn). Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể:

c) Tổ hợp thi xét tuyển: N01

+ Môn 1: Ngữ văn của kỳ thi THPT quốc gia năm 2018;

+ Môn 2: Ghi âm-Xướng âm;

+ Môn 3: Hát hoặc Biểu diễn nhạc cụ (Piano, Keyboard, Guitar), thí sinh tự thể hiện từ 5 đến 10 phút (không có người thứ 2).

d) Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THPT; Điểm trúng tuyển theo ngành, trong đó điểm thi Môn 3 được xác định là môn thi chính.

3.3- Các ngành nghệ thuật chuyên nghiệp: Thanh nhạc; Biên đạo múa; Biểu diễn nhạc cụ phương Tây; Sáng tác âm nhạc

a) Đối tượng tuyển sinh: Tuyển thí sinh nam, nữ trong cả nước đã tốt nghiệp trung cấp đúng chuyên ngành đăng ký dự thi và đáp ứng các yêu cầu của ngành tuyển.

b) Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển 2 môn năng khiếu kết hợp với xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 (môn Ngữ văn). Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Tổ hợp thi xét tuyển

- Ngành Thanh nhạc: N02

+ Môn 1: Ngữ văn của kỳ thi THPT quốc gia năm 2018;

+ Môn 2: Ghi âm-Xướng âm;

+ Môn 3: Chuyên môn.

+ Ngành Biên đạo múa: N03

+ Môn 1: Ngữ văn của kỳ thi THPT quốc gia năm 2018;

+ Môn 2: Kiến thức ngành (thi vấn đáp);

+ Môn 3: Chuyên môn (thi thực hành: Bốc thăm đề, làm bài tại chỗ).

- Biểu diễn nhạc cụ phương Tây: N04

+ Môn 1: Ngữ văn của kỳ thi THPT quốc gia năm 2018;

+ Môn 2: Ghi âm-Xướng âm;

+ Môn 3: Chuyên môn.

- Ngành Sáng tác âm nhạc: N05

+ Môn 1: Ngữ văn của kỳ thi THPT quốc gia năm 2018;

+ Môn 2: Hòa thanh;

+ Môn 3: Phát triển chủ đề và phổ thơ.

d) Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THPT (đã tốt nghiệp trung cấp đúng chuyên ngành dự thi); Điểm trúng tuyển theo ngành, trong đó điểm thi Môn 3 được xác định là môn thi chính.

4. Học phí: Theo quy định của Nhà nước.

5. Thủ tục hồ sơ ĐKĐT 2 môn năng khiếu

a) Hồ sơ thi môn năng khiếu: Thí sinh mua trực tiếp tại trường hoặc lấy từ Website của trường: www.vnq.edu.vn  khi nộp hồ sơ, ngoài bộ hồ sơ quy định thí sinh nộp kèm theo:

- Bản sao chụp (photocopy) 2 mặt Chứng minh thư nhân dân trên một mặt tờ giấy A4 và 2 ảnh cỡ 4 x 6 kiểu chứng minh thư mới chụp trong vòng 6 tháng (có ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh vào mặt sau tấm ảnh); 2 phong bì dán tem ghi rõ họ, tên, số điện thoại và địa chỉ người nhận.

- Thí sinh dự thi các chuyên ngành Nghệ thuật chuyên nghiệp (Thanh nhạc; Biên đạo múa; Biểu diễn nhạc cụ phương Tây; Sáng tác âm nhạc): Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp trung cấp (đúng chuyên ngành đăng ký dự thi) kèm theo bảng điểm toàn khóa học đối với thí sinh tốt nghiệp trung cấp từ năm 2017 trở về trước hoặc giấy xác nhận kèm theo bảng điểm toàn khóa học đối với thí sinh đến tháng 6/2018 thi tốt nghiệp.

- Thí sinh là cán bộ công chức nhà nước và quân nhân dự thi phải có giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan (đơn vị) đồng ý cho thí sinh đi học.

b) Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 09/4/2018 đến hết ngày: 01/6/2018.

6. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ ĐKDT 2 môn năng khiếu

a) Phía Bắc: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, số 101 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

b) Phía Nam: Ban Đào tạo Cơ sở 2, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, 140 đường Cộng Hoà, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

 
 

Nhà trường thực hiện theo quy chế, quy định Bộ GD & ĐT và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

 
 

Nhà trường thực hiện theo quy chế, quy định Bộ GD & ĐT và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

 
 

Nhà trường thực hiện theo quy định của Nhà nước.

 
 

Nguồn tin THAM CHIẾU

http://www.vnq.edu.vn/thong-tin-dao-tao/tuyen-sinh/1634-thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-dai-hoc-cao-dang-va-tccn-he-chinh-quy-nam-2016.html