Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường Đại học công nghiệp Việt - Hung - VHD

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường VHD

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
 

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trong cả nước
 

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Thi tuyển; Xét tuyển;
Ghi chú:
+ Phương án 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
+ Phương án 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập cả năm lớp 12 ở cấp THPT
 
DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Kinh tế 7310101 50 100 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Quản trị kinh doanh 7340101 100 150 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Tài chính – Ngân hàng 7340201 100 150 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ thông tin 7480201 100 200 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103 30 70 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 50 100 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 100 200 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Hóa học Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 100 200 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
 

Nguồn tin THAM CHIẾU