Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học tài chính - quản trị kinh doanh - DFA

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DFA

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
- Phương thức xét tuyển trên cơ sở kết quả thi THPTQG: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.
- Phương thức xét tuyển trên cơ sở kết quả học tập lớp 12 THPT: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.


2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trong cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh thực hiện phương án tuyển sinh theo phương thức xét tuyển trên cơ sở kết quả thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia (phương thức 1) và xét tuyển trên cơ sở kết quả học tập lớp 12 trung học phổ thông (phương thức 2).

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Kinh tế73101011020Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Quản trị kinh doanh7340101110110Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Kinh doanh quốc tế73401202010Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng Anh
Tài chính – Ngân hàng73402016080Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Hóa họcNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Kế toán7340301160140Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Lịch sửNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Kiểm toán73403023020Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Hệ thống thông tin quản lý73404051020Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Vật lí, Tiếng Anh

Nguồn tin THAM CHIẾU