Các ngành Tuyển sinh Hệ trung cấp TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TRUNG ƯƠNG - TCD1912

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường TCD1912

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Dược sĩ42720401300
Y sỹ5720101100
Điều dưỡng572030150
Hộ sinh572030350
Y sỹ y học cổ truyền572010250

Nguồn tin THAM CHIẾU

TCD1912 - TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TRUNG ƯƠNG

Địa chỉ: Khúc Xuyên - TP Bắc Ninh

Website chính: ytetrunguong.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 02416282181
Email: haininhyd@gmail.com

Xem trang tổng hợp của trường
TCD1912 - TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TRUNG ƯƠNG

Tin cùng trường