Các ngành Tuyển sinh hệ trung cấp chính quy Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Vĩnh Phúc- 1605

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Mã trường TCD1602

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Hội họa521010330
Nghệ thuật biểu diễn chèo52102035
Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc521020725
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây521021710
Organ521022410
Thanh nhạc521022525
Nghiệp vụ lễ tân581020325
Hướng dẫn du lịch581010340
Quản lý văn hóa534043610

TCD1602 - Trường trung cấp văn hóa nghệ thuật Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Phường Tích Sơn - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Website chính: truongvhntvinhphuc.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 02113861380
Email: truongvhnt.vp@gmail.com

Xem trang tổng hợp của trường
TCD1602 - Trường trung cấp văn hóa nghệ thuật Vĩnh Phúc

Tin cùng trường