Thông tin thành viên hoạt động Hướng nghiệp Việt

Chào mừng, Bạn đã là tình nguyện viên tham gia Hướng nghiệp Việt

Chào mừng bạn đến với chương trình Hướng nghiệp Việt và trở thành tình nguyện viên hỗ trợ thực hiện chương trình Hướng nghiệp Việt.

Từ bây giờ, bạn đã là tình nguyện viên của Hướng nghiệp Việt. Chào mừng bạn chung sức cùng Hướng nghiệp Việt xây dựng nên những hoạt động có ý nghĩa cho hướng nghiệp, giáo dục, xã hội.

THÔNG TIN VỀ TÀI KHOẢN CỦA BẠN TRÊN WEBSITE

Mọi thông tin bạn gửi lên website đều được ghi nhận trong trung tâm tài khoản của bạn trên website này. Hướng nghiệp Việt sẽ đưa thông tin các tài khoản này ra trang chủ và các trang liên quan để mọi người truy cập có thể thấy được các bài viết bạn đóng góp cho cộng đồng. Đồng thời, trên mỗi bài viết bạn gửi đều có thông tin trở về trung tâm tài khoản của bạn.

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP VIỆT

Hướng nghiệp Việt (HNV) là chương trình hỗ trợ hướng nghiệp cho các em học sinh, trong đó đặc biệt chú ý hỗ trợ hướng nghiệp cho các em học sinh khó khăn, học sinh vùng sâu vùng xa, học sinh có điều kiện không thuận lợi; ngoài ra hỗ trợ hướng nghiệp cho cả đối tượng thanh niên chưa có nghề nghiệp ổn định và sinh viên. Hướng nghiệp Việt hướng tới những hoạt động thực chất, sâu sắc để giúp đỡ định hướng cho học sinh, thanh niên, sinh viên. Chương trình triển khai theo hướng chuyên sâu, có chuẩn bị và nghiên cứu các vấn để liên quan để có những hoạt động có chất.

Xin mời xem lại trang giới thiệu chương trình Hướng nghiệp Việt để hiểu sâu hơn về mục tiêu và hoạt động của Hướng nghiệp Việt
Giới thiệu HƯỚNG NGHIỆP VIỆT

hoặc xem lại thông tin mục đích đã được đề cập trong trang Hướng dẫn đăng ký

THÔNG TIN VỀ MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG HIỆN TẠI

1. Chỉ dẫn những em học sinh và những người đã nghỉ học, hoặc mới chỉ học tới lớp 9 tìm được nơi học nghề và chọn nghề học phù hợp. Hiện tại hệ thống tiếp nhận của Hướng nghiệp Việt đã có rất nhiều người đăng ký để nhờ hỗ trợ thông tin, tuy nhiên việc hỗ trợ chưa đạt được kết quả như mong muốn.

2. Chỉ dẫn được cho những thanh niên phát triển nghề nghiệp cho bản thân, tìm được định hướng đi phù hợp.

3. Chỉ dẫn và các em học sinh muốn học nghề (cả lớp 9 và lớp 12) có được thông tin định hướng về các nghề và tìm được nơi học phù hợp. Việc hỗ trợ thông tin định hướng nghề phải thiết thực cụ thể theo các vùng miền, phải về được tận các làng quê xa xôi, phải phối hợp được với các lực lượng công tác đoàn đội thanh niên và nguồn nhân lực tại địa phương.

4. Thông tin nghề nghiệp dành cho các em học sinh hiện nay đang rất thiếu, nên chúng ta cũng sẽ chung sức để làm rõ hơn những thông tin nghề nghiệp để các em hiểu rõ hơn về các ngành nghề.

CÁC CÔNG VIỆC TÌNH NGUYỆN VIÊN

Chọn tham gia một hoặc nhiều công việc được liệt kê bên dưới:

Công việc 1

1. Nếu bạn đã đi làm, hãy tham gia chia sẻ kiến thức và hiểu biết về nghề nghiệp của bạn đang làm tại diễn đàn

Gửi chia sẻ về nghề nghiệp của bạn Nếu bạn có hiểu biết và phân tích các nghề nghiệp, bạn hãy gửi bài viết phân tích ngành nghề của bạn lên diễn đàn để giúp Hướng nghiệp Việt xây dựng các nội dung định hướng nghề nghiệp. Bạn cũng có thể gửi các bài viết phân tích một vài khía cạnh nào đó của nghề như trong mục câu chuyên nghề nghiệp. Bạn cũng có thể sưu tầm các nội dung về nghề nghiệp và gửi lên diễn đàn. Quay phim chụp hình hoặc những vấn đề xoay quanh công việc của bạn và chia sẻ tại mục này

Gửi chia sẻ về nghề nghiệp của bạn

Công việc 3

Các công việc tại đây đã được đảm nhận.

Công việc 4

. Các công việc tại đây đã được đảm nhận.

Tìm hiểu NGÀNH NGHỀ

Tìm hiểu và chọn ngành nghề phù hợp

Tìm hiểu các ngành nghề Khoa học hướng nghiệp

Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ cho quá trình hướng nghiệp, tuyển sinh

Trắc nghiệm Hướng nghiệp Thông tin tuyển sinh

Học nghề sau lớp 9

Dành cho hs không còn con đường nào khác ngoài học nghề

Đăng ký Học nghề Học bổ túc