Thành viên cộng đồng

Cử nhân quản lý giáo dục - Nguyễn Thị Yến

Cử nhân quản lý giáo dục - Nguyễn Thị Yến

Hướng nghiệp Việt

Cô Nguyễn Thị Yến - cử nhân ngành quản lý giáo dục, thành viên tham gia thực hiện chương trình Hướng nghiệp Việt. Cô Nguyễn Thị Yến tham gia cố vấn các chính sách đinh hướng của nhà nước về giáo dục nghề nghiệp đến Hướng nghiệp Việt, tham gia thực hiện các hoạt động hướng nghiệp nghề cho học sinh, sinh viên. 

Cô Nguyễn Trúc Chi

Cô Nguyễn Trúc Chi

Hướng nghiệp Việt

Cô Nguyễn Trúc Chi là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đầu bếp, bartender, ẩm thực tại Việt Nam. Cô Nguyễn Trúc Chi tham gia giảng dạy rất nhiều chương trình đào tạo đầu bếp, bartender, kinh doanh ẩm thực. 

Kỹ thuật Nguyễn Văn Dự

Kỹ thuật Nguyễn Văn Dự

Nguyễn Văn Dự

Kỹ thuật Nguyễn Văn Dự tham gia hoạt động chính tại Hướng nghiệp Việt từ năm 2013. Tham gia mảng thông tin truyền thông hướng nghiệp trong chương trình Hướng nghiệp Việt.

Thầy Nguyễn Tiến Dũng

Thầy Nguyễn Tiến Dũng

Hướng nghiệp Việt

Thầy Nguyễn Tiến Dũng sáng lập và điều hành chương trình Hướng nghiệp Việt, chịu trách nhiệm tổng thể để đưa Hướng nghiệp Việt phát triển, phục vụ hiệu quả cho công tác hướng nghiệp tại Việt Nam.

Thạc sĩ, giảng viên Dương Hoàng Danh

Thạc sĩ, giảng viên Dương Hoàng Danh

Hướng nghiệp Việt

Thạc sỹ giảng viên Dương Hoàng Danh hiện là phó khoa cơ khí một trường trung cấp tại Tp.HCM. Thạc sỹ, giảng viên Dương Hoàng Danh hỗ trợ Hướng nghiệp Việt nghiên cứu, phát triển các giải pháp hướng nghiệp nghề cho học sinh.

Kỹ sư Nguyễn Thanh Triều

Kỹ sư Nguyễn Thanh Triều

Hướng nghiệp Việt

Kỹ sư Nguyễn Thanh Triều tham gia hỗ trợ các hoạt động tư vấn hướng nghiệp tại các trường THPT. Loạt chương trình tư vấn hướng nghiệp trong năm 2012-2013 do kỹ sư Nguyễn Thanh Triều đảm nhận đã triển khai tốt.

Năm học 2014 -2015 Kỹ sư Nguyễn Thanh Triều tiếp tục tham gia đảm nhân triển khai các hoạt động hướng nghiệp, hướng nghiệp nghề danh cho các em học sinh.

Kỹ sư Nguyễn Thoại Khanh

Kỹ sư Nguyễn Thoại Khanh

Hướng nghiệp Việt

Kỹ sư Nguyễn Thoại Khanh có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong ngành cơ khí, là giảng viên trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng.

Kỹ sư Nguyễn Thoại Khanh được Hướng nghiệp Việt mời tham gia hỗ trợ chương trình "Học nghề kỹ thuật" với nghề mộc mỹ nghệ, đồng thời kỹ sư cũng sẽ hỗ trợ các hoạt động hướng nghiệp sinh viên.

ThS, Giảng viên ĐỖ MINH TÂM

ThS, Giảng viên ĐỖ MINH TÂM

Hướng nghiệp Việt

Giảng viên Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Giảng viên Đỗ Xuân Tâm tham gia cố vấn triển khai chương trình Hướng nghiệp Nghề tại Hướng nghiệp Việt, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai chương trình "HỌC NGHỀ CÓ VIỆC". Chương trình đồng hành 2022 Hướng nghiệp Việt hỗ trợ các em học sinh đã nghỉ học tìm được lớp để học tiếp cấp 2 cấp 3.

Tìm hiểu NGÀNH NGHỀ

Tìm hiểu và chọn ngành nghề phù hợp

Tìm hiểu các ngành nghề Khoa học hướng nghiệp

Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ cho quá trình hướng nghiệp, tuyển sinh

Trắc nghiệm Hướng nghiệp Thông tin tuyển sinh

Học nghề sau lớp 9

Dành cho hs không còn con đường nào khác ngoài học nghề

Đăng ký Học nghề Học bổ túc