Thành viên Hướng nghiệp Việt

ThS, Giảng viên ĐỖ MINH TÂM

ThS, Giảng viên ĐỖ MINH TÂM

Giảng viên Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Giảng viên Đỗ Xuân Tâm tham gia cố vấn triển khai chương trình Hướng nghiệp Nghề tại Hướng nghiệp Việt, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai chương trình "HỌC NGHỀ CÓ VIỆC". Chương trình đồng hành 2022 Hướng nghiệp Việt hỗ trợ các em học sinh đã nghỉ học tìm được lớp để học tiếp cấp 2 cấp 3.

 Điện thoại/zalo: 0977685939

ThS Giảng viên Đỗ Xuân Tâm