Thành viên Hướng nghiệp Việt

Cô Nguyễn Trúc Chi

Cô Nguyễn Trúc Chi

Cô Nguyễn Trúc Chi là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đầu bếp, bartender, ẩm thực tại Việt Nam. Cô Nguyễn Trúc Chi tham gia giảng dạy rất nhiều chương trình đào tạo đầu bếp, bartender, kinh doanh ẩm thực. 

Cô Nguyễn Trúc Chi cũng đã đảm nhiệm là hiệu trưởng trường đào tạo nghề Tài Danh. Năm 2015, sau khi hoàn thành nhiệm kỳ công tác, cô Nguyễn Trúc Chi chính thức tham gia chương trình Hướng nghiệp Việt.

Với kinh nghiệm và chuyên môn của cô Nguyễn Trúc Chi, các chương trình thực hiện tại Hướng nghiệp Việt sẽ tăng thêm chất lượng, chiều sâu và hiệu quả.

Cô Nguyên Trúc Chi