Thành viên Hướng nghiệp Việt

Thầy Nguyễn Tiến Dũng

Thầy Nguyễn Tiến Dũng

Thầy Nguyễn Tiến Dũng sáng lập và điều hành chương trình Hướng nghiệp Việt, chịu trách nhiệm tổng thể để đưa Hướng nghiệp Việt phát triển, phục vụ hiệu quả cho công tác hướng nghiệp tại Việt Nam.

Số điện thoại và ZALO: 0902883807
Facebook: https://www.facebook.com/vnnguyendung/ 
Email: [email protected]

Thầy Dũng bắt đầu hỗ trợ hướng nghiệp từ năm 2006 với việc bắt đầu tìm nghề, tìm lớp, tìm trường cho một vài cá nhân. Tuy vậy với số lượng các bạn cần hỗ trợ nhiều, để có hoạt động bài bản hơn thầy Dũng đã xây dựng bộ phương hướng hoạt động, đề ra phương hướng hoạt động cho Hướng nghiệp Việt. 

Để giúp các hoạt động thuận lợi hơn, website www.huongnghiepviet.com cũng được tự tay thầy lập trình và phát triển. 

Trong suốt quá trình dài thực hiện, thầy đều dùng tiền túi và cố gắng miễn phí mọi hoạt động hỗ trợ. Vì vậy hoạt động thường rất khó khăn. Để có chi phí duy trì, thầy cũng đã làm rất nhiều công việc dưới rất nhiều vai trò khác nhau. 

Hướng nghiệp Việt là một kênh hỗ trợ cá nhân từ thầy Dũng đến các bạn một cách có tâm, thực chất, chuyên sâu. Thầy đứng về phía các bạn, mong muốn đảm bảo mọi quyền lợi lớn nhất cho các bạn. 

Thầy Dũng cùng Hướng nghiệp Việt gần như là nơi duy nhất để hỗ trợ các bạn đã nghỉ học tìm trường, tìm lớp học tiếp. Vì tính chất phức tạp của hoạt động tư vấn này, nên chắc khó có cá nhân, đơn vị nào khác đứng ra thực hiện được.
Việc tìm được trường được lớp cho thêm một bạn thực sự là hữu ích và ý nghĩa cho bạn. Biết đâu có thể mở ra những cơ hội rộng mở hơn cho từng bạn. Nên chỉ cần hỗ trợ thêm một bạn có lớp, thì công việc thêm phần ý nghĩa.

Hình trên Profile Zalo và facebook