Quỹ hỗ trợ giáo dục Lê Mộng Đào tài trợ chương trình Hướng nghiệp Việt

Quỹ hỗ trợ giáo dục Lê Mộng Đào tài trợ chương trình Hướng nghiệp Việt

Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ giáo dục Lê Mộng Đào (TỔNG CTY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & KINH DOANH ÐỊA ỐC HÒA BÌNH) đã tài trợ kinh phí xây dựng và phát triển chương trình Hướng nghiệp Việt.

 

Quỹ hỗ trợ giáo dục Lê Mộng Đào

Quỹ hỗ trợ giáo dục Lê Mộng Đào đã chắp cánh cho chương trình Hướng nghiệp Việt từ giai đoạn mới bắt đầu phát triển. Với sự tin tưởng đó, nhóm thực hiện Hướng nghiệp Việt không ngừng nỗ lực để xây dựng các chương trình thực sự chuyên sâu, chất lượng, mang lại hiệu quả trong công tác hỗ trợ hướng nghiệp cho mọi học sinh và thanh niên. 

Nhóm thực hiện xin chân thành Quỹ hỗ trợ giáo dục Lê Mộng Đào đã quan tâm và tài trợ cho chương trình. 

 

 

Bà Lê Thị Kim Thoa chủ tịch hội đồng quản lý quỹ hỗ trợ giáo dục Lê Mộng Đào đã trao tài trợ cho chương trình Hướng nghiệp Việt

 Quỹ Hỗ trợ giáo dục Lê Mộng Đào được thành lập trên cơ sở tâm nguyện của Cố Nhà giáo Lê Mộng Đào - Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Bồ Đề (Thừa Thiên Huế). Thực hiện tâm nguyện của Thầy, gia đình, các con và học trò của Thầy Lê Mộng Đào cùng với CBCNV Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình đã thành lập Quỹ Hỗ trợ giáo dục Lê Mộng Đào. Quỹ hỗ trợ Giáo dục và Đào tạo Lê Mộng Đào thực hiện giúp đỡ, động viên những học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, những giáo viên, sinh viên có công trình nghiên cứu khoa học theo đuổi và thực hiện ước mơ trở thành công dân có ích cho đất nước.