Thành viên Hướng nghiệp Việt

Kỹ sư Nguyễn Thoại Khanh

Kỹ sư Nguyễn Thoại Khanh

Kỹ sư Nguyễn Thoại Khanh có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong ngành cơ khí, là giảng viên trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng.

Kỹ sư Nguyễn Thoại Khanh được Hướng nghiệp Việt mời tham gia hỗ trợ chương trình "Học nghề kỹ thuật" với nghề mộc mỹ nghệ, đồng thời kỹ sư cũng sẽ hỗ trợ các hoạt động hướng nghiệp sinh viên.

Kỹ sư giảng viên Nguyễn Thoại Khanh