Thành viên cộng đồng

Kỹ sư Nguyễn Thoại Khanh

Kỹ sư Nguyễn Thoại Khanh có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong ngành cơ khí, là giảng viên trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng.

Kỹ sư Nguyễn Thoại Khanh được Hướng nghiệp Việt mời tham gia hỗ trợ chương trình "Học nghề kỹ thuật" với nghề mộc mỹ nghệ, đồng thời kỹ sư cũng sẽ hỗ trợ các hoạt động hướng nghiệp sinh viên.

Kỹ sư Nguyễn Thoại Khanh

Kỹ sư giảng viên Nguyễn Thoại Khanh

Tìm hiểu NGÀNH NGHỀ

Tìm hiểu và chọn ngành nghề phù hợp

Tìm hiểu các ngành nghề Khoa học hướng nghiệp

Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ cho quá trình hướng nghiệp, tuyển sinh

Trắc nghiệm Hướng nghiệp Thông tin tuyển sinh

Học nghề sau lớp 9

Dành cho hs không còn con đường nào khác ngoài học nghề

Đăng ký Học nghề Học bổ túc