Thành viên cộng đồng

Cử nhân quản lý giáo dục - Nguyễn Thị Yến

Cô Nguyễn Thị Yến - cử nhân ngành quản lý giáo dục, thành viên tham gia thực hiện chương trình Hướng nghiệp Việt. Cô Nguyễn Thị Yến tham gia cố vấn các chính sách đinh hướng của nhà nước về giáo dục nghề nghiệp đến Hướng nghiệp Việt, tham gia thực hiện các hoạt động hướng nghiệp nghề cho học sinh, sinh viên. 

Cử nhân quản lý giáo dục - Nguyễn Thị Yến

Thời gia qua cô Nguyễn Thị Yến tham gia rất tích cực vào các hoạt động, và sẽ tiếp tục tham gia vào các hoạt động hướng nghiệp, hỗ trợ định hướng nghề, học nghề cho các em học sinh, thanh niên.

 Cử nhân giáo dục Nguyễn Thị Yến

Tìm hiểu NGÀNH NGHỀ

Tìm hiểu và chọn ngành nghề phù hợp

Tìm hiểu các ngành nghề Khoa học hướng nghiệp

Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ cho quá trình hướng nghiệp, tuyển sinh

Trắc nghiệm Hướng nghiệp Thông tin tuyển sinh

Học nghề sau lớp 9

Dành cho hs không còn con đường nào khác ngoài học nghề

Đăng ký Học nghề Học bổ túc