Thành viên Hướng nghiệp Việt

Kỹ thuật Nguyễn Văn Dự

Kỹ thuật Nguyễn Văn Dự

Kỹ thuật Nguyễn Văn Dự tham gia hoạt động chính tại Hướng nghiệp Việt từ năm 2013. Tham gia mảng thông tin truyền thông hướng nghiệp trong chương trình Hướng nghiệp Việt.

Anh Nguyễn Văn Dự - chuyên viên tin hoc - trải qua thời gian khó khăn trong việc tìm và theo đuổi nghề nghiệp, khó khăn ấy xuất phát từ một phần là đôi chân bị khuyết tật. Vượt qua những khó khăn đó, anh đã trao dồi phát triển nghề nghiệp, tìm được việc làm đúng chuyên môn.

Cùng chí hướng hỗ trợ các hoạt động hướng nghiệp dành cho học sinh, đặc biệt là những học sinh vùng sâu vùng xa, học sinh bị khuyết tật, anh đã gia nhập trở thành thành viên hoạt động chính thức của chương trình Hướng nghiệp Việt.

kĩ thuật Nguyễn Văn Dự

tại văn phòng