Nobi Kuty - Châu Vân Phi Long

Giới thiệu bởi Hướng nghiệp Việt

Châu Vân Phi Long đã tham gia các hoạt động hỗ trợ từ nhiều năm trước, một cách chủ động, nhiệt tình, có rất nhiều tư vấn dành cho các bạn khác gửi các yêu cầu và hỗ trợ để tìm được lớp học tiếp. Nhiều tư vấn của Châu Vân Phi Long đã được Hướng nghiệp Việt đã được lưu lại thành bài viết riêng để hỗ trợ các bạn các bước tìm lớp học tiếp.

Công việc được phân công:

  • Tham gia nhóm mô hình cho hoạt động đồng hành mở rộng
  • Tổng hợp các hướng dẫn, chỉ dẫn cho người cần học bổ túc
  • Tham gia tương tác và trả lời các câu hỏi cho người học
  • Tổng hợp và theo dõi danh sách các em đăng ký học vào các khối lớp tại tỉnh Đồng Nai.