Nguyễn Tiến Dũng

Giới thiệu bởi Hướng nghiệp Việt

Thầy Nguyễn Tiến Dũng điều hành tổng thể chương trình Đồng hành 2022.

Danh sách đảm nhận đồng hành tư vấn hỗ trợ

Tô Thị Hồng Tươi Đã có thông tin tư vấn -
giềng sỳ cẩm phùng Đã có thông tin tư vấn -
Lê Thị Khánh ly Đã có thông tin tư vấn -
Phạm minh đạt Đã có thông tin tư vấn -
Nguyễn Thị Lánh Đã có thông tin tư vấn -
Trần Khắc Hùng Đã có thông tin tư vấn -
Trần tăng toàn Đã có thông tin tư vấn -
Trần Đình Tín Đã có thông tin tư vấn -
Trương thị hoa Đã có thông tin tư vấn -
Đặng minh Hải Đã có thông tin tư vấn -
Đặng thị Mỹ Trâm Đã có thông tin tư vấn -
Bùi Quang Thái Đã có thông tin tư vấn -
Đỗ Thị Phương Anh Đã có thông tin tư vấn -
Nguyễn Hoàng Phương Ngân Đã có thông tin tư vấn -
Bùi Quang Thái Đã có thông tin tư vấn -
Lê Hiếu Anh Đã có thông tin tư vấn -
Bùi Quang Thái Đã có thông tin tư vấn -
Trần Xuân Trường Đã có thông tin tư vấn -
Trần Mai Anh Đã có thông tin tư vấn -
Lê Nguyễn Huyền Linh Đã có thông tin tư vấn -
Nguyễn Tấn Huy Đã có thông tin tư vấn -
Phan Đồng Trung Thành Đã có thông tin tư vấn -
Nguyễn Ngọc hoài Đã có thông tin tư vấn -
Vũ Linh Nhật Đã có thông tin tư vấn -
Nguyễn Trọng thức Đã có thông tin tư vấn -