Nguyễn Tiến Dũng

Giới thiệu bởi Hướng nghiệp Việt

Thầy Nguyễn Tiến Dũng điều hành tổng thể chương trình Đồng hành 2022.

Danh sách đảm nhận đồng hành tư vấn hỗ trợ

Lưu Quốc khái Đã có thông tin tư vấn -
Trần Thị Kim Thanh Đã có thông tin tư vấn -
lý thuỳ vân Đã có thông tin tư vấn -
Tô văn thanh Đã có thông tin tư vấn -
Đặng hồng Thanh Đã có thông tin tư vấn -
Nguyễn Thị Ngọc Ánh Đã có thông tin tư vấn -
Lê Văn Nhiều Đã có thông tin tư vấn -
Đoàn Thị Kim Phương Đã có thông tin tư vấn -
Huỳnh Vũ Trường Đã có thông tin tư vấn -
Ngô ngọc ninh Đã có thông tin tư vấn -
Phạm văn thắng Đã có thông tin tư vấn -
Nguyễn Thanh Tùng Đã có thông tin tư vấn -
Võ Hồng Hạnh Đã có thông tin tư vấn -
Nguyễn kiều tuấn phong Đã có thông tin tư vấn -
Vương vũ nguyên Đã có thông tin tư vấn -
Nguyễn Hoàng Huy Đã có thông tin tư vấn -
LÊ KIM NGÂN Đã có thông tin tư vấn -
Mai xuân Vinh Đã có thông tin tư vấn -
Nguyễn Văn cường Đã có thông tin tư vấn -
Vương vũ công Đã có thông tin tư vấn -
Trương Thị Thu Thuý Đã có thông tin tư vấn -
Nguyễn Thị Như Đã có thông tin tư vấn -
Đoàn Hữu Thái Đã có thông tin tư vấn -
Nguyễn văn Đựng Đã có thông tin tư vấn -
Pham viet cuong Đã có thông tin tư vấn -