Anh Phạm Văn Thiên

Giới thiệu từ Hướng nghiệp Việt

Anh Phạm Văn Thiên nhận tham gia để đồng hành tìm trường tìm lớp cho các bạn tại Quận Tân Bình. Ngày tham gia 24/05/2024. Hướng nghiệp Việt phân bổ 10 bạn được anh Phạm Văn Thiên đồng hành.

Danh sách đảm nhận đồng hành tư vấn hỗ trợ

Phạm Quỳnh Anh Đã tiếp nhận -

Chương trình đồng hành

Đồng hành từ các cá nhân, đơn vị cùng các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3 hệ Bổ túc, hệ Giáo dục thường xuyên, hệ Phổ cập giáo dục. Tìm nơi học chính quy ở gần; tư vấn định hướng; tìm sự trợ giúp để có nơi ăn nơi học chi phí thấp...

Hiện tại hơn 20.000 đăng ký.

Trang ĐỒNG HÀNH