Cập nhật danh sách các trường bổ túc văn hóa

Là một trong những trang nội dung chỉ dẫn về học bổ túc cấp 2, cấp 3, Hướng nghiệp Việt nhận được rất nhiều đề nghị hỗ trợ để đi theo học các lớp bổ túc. Nhưng thông tin vẫn còn thiếu rất nhiều. HNV (Hướng nghiệp Việt) đã phối hợp cùng Tuyensinh.in để xây dựng một hệ thống tra cứu riêng cho thông tin bổ túc.

Về chức năng đã được hoàn thiện. Và Hướng nghiệp Việt cũng đã cập nhật được thông tin các trường bổ túc văn hóa tại 63 tỉnh thành. Tuy vậy, mới có tên trường.

Công việc tiếp theo HNV cần phải tiếp tục bổ sung thông tin liên hệ chi tiết cùng các lớp bổ túc sẽ mở tại mỗi trường.

-/-

Tìm hiểu NGÀNH NGHỀ

Tìm hiểu và chọn ngành nghề phù hợp

Tìm hiểu các ngành nghề Khoa học hướng nghiệp

Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ cho quá trình hướng nghiệp, tuyển sinh

Trắc nghiệm Hướng nghiệp Thông tin tuyển sinh

Học nghề sau lớp 9

Dành cho hs không còn con đường nào khác ngoài học nghề

Đăng ký Học nghề Học bổ túc