Hướng nghiệp Việt tham gia Cộng đồng Cơ điện tử

Cộng đồng Cơ điện tử SPKT là tổ chức chuyên môn nghề nghiệp về ngành Cơ điện tử và công nghệ cao với các hoạt động định hướng phát triển ngành nghề. 

Hướng nghiệp Việt tham gia Cộng đồng Cơ điện tử

 Cộng đồng cơ điện tử trường ĐH.SPKT TP.HCM

Kết nạp và tham gia thành viên Cộng đồng Cơ điện tử SPKT

Việc tham gia phát triển và cộng tác chặt chẽ với các nhóm - hội - cộng đồng ngành nghề được xác định là một trong những hoạt động quan trọng của Hướng nghiệp Việt nhằm nâng cao chất lượng hướng nghiệp, tạo ra sự phát triển mang tính bền vững của các hoạt động hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên, thanh niên.

Cộng đồng cơ điện tử sẽ hỗ trợ và phối hợp cùng Hướng nghiệp Việt xây dựng các bài viết định hướng hướng nghiệp ngành cơ điện tử, song song đó phối hợp tổ chức các hoạt động tương tác nghề nghiệp dành cho các bạn học sinh.

-/-

Tìm hiểu NGÀNH NGHỀ

Tìm hiểu và chọn ngành nghề phù hợp

Tìm hiểu các ngành nghề Khoa học hướng nghiệp

Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ cho quá trình hướng nghiệp, tuyển sinh

Trắc nghiệm Hướng nghiệp Thông tin tuyển sinh

Học nghề sau lớp 9

Dành cho hs không còn con đường nào khác ngoài học nghề

Đăng ký Học nghề Học bổ túc