Hướng nghiệp Việt tham gia Cộng đồng Cơ điện tử

Hướng nghiệp Việt tham gia Cộng đồng Cơ điện tử

Cộng đồng Cơ điện tử SPKT là tổ chức chuyên môn nghề nghiệp về ngành Cơ điện tử và công nghệ cao với các hoạt động định hướng phát triển ngành nghề. 

 Cộng đồng cơ điện tử trường ĐH.SPKT TP.HCM

Kết nạp và tham gia thành viên Cộng đồng Cơ điện tử SPKT

Việc tham gia phát triển và cộng tác chặt chẽ với các nhóm - hội - cộng đồng ngành nghề được xác định là một trong những hoạt động quan trọng của Hướng nghiệp Việt nhằm nâng cao chất lượng hướng nghiệp, tạo ra sự phát triển mang tính bền vững của các hoạt động hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên, thanh niên.

Cộng đồng cơ điện tử sẽ hỗ trợ và phối hợp cùng Hướng nghiệp Việt xây dựng các bài viết định hướng hướng nghiệp ngành cơ điện tử, song song đó phối hợp tổ chức các hoạt động tương tác nghề nghiệp dành cho các bạn học sinh.

-/-