Mời các đơn vị đào tạo hợp tác triển khai HỌC NGHỀ CÓ VIỆC 2015

    Chương trình "HỌC NGHỀ CÓ VIỆC" là một trong loạt hoạt động Hướng nghiệp NGHỀ dành cho đối tượng học sinh có thiên hướng học nghề.

    Chương trình cung cấp đến các em học sinh một danh sách các ngành nghề đào tạo của các trường đào tạo nghề có đảm bảo đầu ra cho học viên. Việc truyền tải danh sách sẽ được thực hiện thông qua áp dụng kết hợp nhiều phương pháp truyền thông, trong đó ưu tiên triển khai mạnh mẽ các hoạt động truyền thông mạng xã hội, truyền thông Internet. Song song đó, tổ chức các hoạt động tư vấn nghề và tiếp nhận đăng ký tuyển sinh với học viên.

Đối với các đơn vị đào tạo nghề, tham gia hợp tác cùng triển khai thực hiện chương trình sẽ mang lại những lợi thế cần thiết cho trường trong hoạt động tuyển sinh, đào tạo nghề. Để tham gia chương trình cùng Hướng nghiệp Việt, đơn vị đào tạo cần đảm bảo "hỗ trợ đầu ra cho học viên ngay sau khi ra trường", và xác định rõ các cơ hội nghề nghiệp dành cho học viên. 

LIÊN HỆ NGAY VỚI HƯỚNG NGHIỆP VIỆT:
- Email: [email protected] (Mr Dũng)
- Điện thoại: 0902.88.38.07

Hướng nghiệp Việt sẽ liên lạc làm việc ngay với đơn vị đào tạo.

 

Mời các đơn vị đào tạo hợp tác triển khai HỌC NGHỀ CÓ VIỆC 2015

    Chương trình sẽ được triển khai ngay trong năm 2015, để đáp ứng nhu cầu tìm nghề và học nghề của thí sinh, và một phần hỗ trợ thông tin cho các em không trúng tuyển CĐ, ĐH 2015.

    Chương trình "HỌC NGHỀ CÓ VIỆC' góp phần tham gia vào các hoạt động nâng cao nhận thức nghề nghiệp, quảng bá nghề, định hướng nghề, tư vấn nghề... và qua đó tham gia phát triển hệ thống đào tạo nghề tại Việt Nam.

 

NỘI DUNG HỢP TÁC CÙNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO

    Hướng nghiệp Việt hợp tác với trường như sau:

    + Về phía nhà trường:

1. Nhà trường cung cấp và giới thiệu các ngành nghề đào tạo mà có đảm bảo hỗ trợ đầu ra ngay sau khi tốt nghiệp (thực hiện theo form kèm theo - chỉ giới thiệu những nghề có đảm bảo điều kiện trên).

2. Tạo điều kiện cho Hướng nghiệp Việt tìm hiểu thêm về hệ thống đào tạo ngành nghề mà nhà trường đã cung cấp đến Hướng nghiệp Việt.

3. Phối hợp cùng Hướng nghiệp Việt thực hiện tư vấn ngành nghề và hỗ trợ tư vấn tuyển sinh. Tiếp nhận nguồn đăng ký từ Hướng nghiệp Việt và hỗ trợ tư vấn đăng ký tuyển sinh.

+ Về Hướng nghiệp Việt:

1. Đảm bảo thực hiện truyền thông quảng bá đưa thông tin tiếp cận các đối tượng có nhu cầu (năm 2013).

2. Tiếp nhận đăng ký tuyển sinh, tư vấn chọn nghề và chuyển nguồn thông tin đăng ký sang trường để trường tiếp tục tư vấn đăng ký tuyển sinh. (năm 2015)

3. Trao đổi hợp tác với trường trong việc bảo vệ quyền lợi thí sinh trong việc nhà trường hỗ trợ đầu ra ngay sau khi tốt nghiệp (đến khi học viên ra trường).