Hướng nghiệp Việt bổ sung chức năng thành viên

Nhằm hỗ trợ chuyên sâu hơn đến từng cá nhân cần hướng nghiệp, Hướng nghiệp Việt đã xây dựng và phát triển chức năng thành viên. Sau khi đăng ký tài khoản và đăng nhập, thành viên sẽ lưu được bài trắc nghiệm hướng nghiệp, gửi các yêu cầu tư vấn học bổ túc, học nghề.

Thời gian tới, Hướng nghiệp Việt tiếp tục bổ sung các trường thông tin chuyên sâu hơn phù hợp với mong muốn của từng thành viên cụ thể. 

Hướng nghiệp Việt luôn tích cực hoạt động, không ngừng cải tiến công nghệ, để tiếp tục đảm trách vai trò là đơn vị hỗ trợ hướng nghiệp hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Hướng nghiệp Việt

-/-

Tìm hiểu NGÀNH NGHỀ

Tìm hiểu và chọn ngành nghề phù hợp

Tìm hiểu các ngành nghề Khoa học hướng nghiệp

Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ cho quá trình hướng nghiệp, tuyển sinh

Trắc nghiệm Hướng nghiệp Thông tin tuyển sinh

Học nghề sau lớp 9

Dành cho hs không còn con đường nào khác ngoài học nghề

Đăng ký Học nghề Học bổ túc