Hướng nghiệp Việt bổ sung chức năng thành viên

Nhằm hỗ trợ chuyên sâu hơn đến từng cá nhân cần hướng nghiệp, Hướng nghiệp Việt đã xây dựng và phát triển chức năng thành viên. Sau khi đăng ký tài khoản và đăng nhập, thành viên sẽ lưu được bài trắc nghiệm hướng nghiệp, gửi các yêu cầu tư vấn học bổ túc, học nghề.

Thời gian tới, Hướng nghiệp Việt tiếp tục bổ sung các trường thông tin chuyên sâu hơn phù hợp với mong muốn của từng thành viên cụ thể. 

Hướng nghiệp Việt luôn tích cực hoạt động, không ngừng cải tiến công nghệ, để tiếp tục đảm trách vai trò là đơn vị hỗ trợ hướng nghiệp hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Hướng nghiệp Việt

-/-