Website Hướng nghiệp Việt bổ sung các chức năng tương tác: chức năng đăng ký hỗ trợ, thành viên, và tìm kiếm

Website Hướng nghiệp Việt bổ sung các chức năng tương tác: chức năng đăng ký hỗ trợ, thành viên, và tìm kiếm

Nhằm tăng cường kết nối và hỗ trợ tốt hơn cho các bạn học sinh tìm hiểu về hướng nghiệp, tìm hiểu nghề nghiệp, Hướng nghiệp Việt đã phát triển và bổ sung một số chức năng mới cho website.

Cải thiện hệ thống đăng ký thành viên

Nhằm hỗ trợ kết nối tốt hơn, trong đợt này website đã được bổ sung hệ thống đăng ký thành viên. Với hệ thống này, thành viên có thể lưu thông tin kết quả trắc nghiệm hướng nghiệp để có thể truy cập lại khi cần. Sau khi đăng nhập, thành viên có thể gửi và trao đổi các thông tin nghề nghiệp, hướng nghiệp vào mục Hỏi đáp tại diễn đàn.

Và với các thành viên đã đăng ký để được tư vấn hỗ trợ, mục Theo dõi sẽ giúp thành viên kiểm tra các thông tin hỗ trợ từ Hướng nghiệp Việt.

Hệ thống đăng ký tư vấn trực tuyến

Hướng nghiệp Việt mong muốn hỗ trợ các bạn có nhu cầu hỗ trợ thật nhanh và chính xác, tuy vậy có những giới hạn về công nghệ làm trì hoạt thời gian hỗ trợ đến các bạn. Nhằm giảm bớt thời gian chờ, và hỗ trợ tốt hơn đến từng cá nhân, chức năng đăng ký tư vấn hỗ trợ đã được đưa vào hoạt động.

Chức năng được triển khai với các hoạt động hỗ trợ thông tin học bổ túc, đăng ký học nghề và các chương trình hỗ trợ khác. Để theo dõi tốt nhất, thông tin sẽ được kết hợp giữa hệ thống đăng ký thành viên và chức năng theo dõi thông tin hỗ trợ.

Chức năng tư vấn thông tin

Bổ sung chức năng tìm kiếm thông tin các ngành nghề

Một chức năng nho nhỏ nhưng rất tiện ích là chức năng tìm kiếm thông tin các ngành nghề cũng đã được đưa vào sử dụng. Khi truy cập vào trang các ngành nghề, một khung tìm kiếm sẽ được hiển thị để người xem có thể tìm kiếm các ngành nghề liên quan.

Tìm kiếm thông tin các ngành nghề

 

Hướng nghiệp Việt