Hướng nghiệp Việt cập nhật các thông tin và tính năng mới

Hướng nghiệp Việt cập nhật các thông tin và tính năng mới

Hướng nghiệp Việt cập nhật lại danh sách hơn 400 ngành nghề, và cập nhật các tính năng cần thiết cho hoạt động thành viên trên Hướng nghiệp Việt.

Danh mục ngành nghề và quy mô đào tạo từng ngành nghề

Hướng nghiệp Việt vẫn tiếp tục nỗ lực để mang lại các nội dung, công cụ cần thiết hỗ trợ đến các bạn học sinh tìm hiểu ngành nghề và các định hướng nghề nghiệp. Hướng nghiệp Việt đã cập nhật lại danh sách các ngành nghề được tiêu chuẩn hóa, rõ ràng và dễ theo dõi hơn. 

Điểm đặc biệt trong lần bổ sung tính năng này là hệ thống đã có thêm chức năng thống kê QUY MÔ TUYỂN SINH giúp các em nhận biết được quy mô tuyển sinh đào tạo của từng ngành nghề, từ đó xác định rõ hơn tính đặc thù của ngành nghề và đào tạo. 

Tính năng thành viên và đóng góp cộng đồng 

Hướng nghiệp Việt nỗ lực mang lại những đóng góp cần thiết cho hoạt động hướng nghiệp của Việt Nam. Hướng nghiệp Việt trân trọng sự tham gia của các bạn bạn cộng tác viên và Hướng nghiệp Việt luôn nỗ lực để đảm bảo mang những đóng góp của bạn đến đúng các đối tượng cần hướng nghiệp phù hợp, ghi nhận được các giá trị của các bạn tạo ra.

Hướng nghiệp Việt chúng cũng đã xây dựng được các chức năng liên quan đến thành viên, và đã cập nhật vào hoạt động, bây giờ các thành viên chia sẻ, comment, đều có thể được thống kê lại để ghi nhận những giá trị mà thành viên đã đóng góp, và Hướng nghiệp Việt sẽ chia sẻ lại những thông tin profile đóng góp đó đến cộng đồng.

Trân trọng!

Nguyễn Dũng

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ

Video clip liên quan

Các trường có đào tạo