Hướng nghiệp Việt đưa vào triển khai trang tuyển sinh

Nhằm hỗ trợ tốt hơn quá trình tư vấn định hướng và tìm kiếm thông tin tuyển sinh cho mục đích hướng nghiệp, Hướng nghiệp Việt (HNV) đã xây dựng trang thông tin tuyển sinh và đã đưa vào sử dụng.

Hướng nghiệp Việt đưa vào triển khai trang tuyển sinh

Trang tuyển sinh

 

Tìm kiếm tuyển sinh theo nhiều trường dữ liệu

Trang thông tin tuyển sinh có thế mạnh là tìm được theo nhiều trường dữ liệu khác nhau, giúp ích cho việc phân tách thông tin tuyển sinh cần thiết.

HNV cũng đã đưa vào hệ thống thông tin khóa học ngắn hạn, sự kết nối giữa thông tin tuyển sinh chính quy cùng với các khóa đào tạo ngắn hạn sẽ tạo thêm thế mạnh cho các hoạt động hướng nghiệp của Hướng nghiệp Việt

Tích hợp hệ thống hướng nghiệp

Các bài viết phân tích ngành nghề đều đã được liên kết đến thông tin tuyển sinh theo từng ngành nghề. Đây là lợi thế để việc trợ thông tin thuận lợi hơn.

Trong thời gian kế tiếp, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với hệ thống trắc nghiệm hướng nghiệp để đưa ra các thông số hỗ trợ hướng nghiệp phù hợp nhất.

 

 

Tìm hiểu NGÀNH NGHỀ

Tìm hiểu và chọn ngành nghề phù hợp

Tìm hiểu các ngành nghề Khoa học hướng nghiệp

Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ cho quá trình hướng nghiệp, tuyển sinh

Trắc nghiệm Hướng nghiệp Thông tin tuyển sinh

Học nghề sau lớp 9

Dành cho hs không còn con đường nào khác ngoài học nghề

Đăng ký Học nghề Học bổ túc