Hướng nghiệp Việt tham gia Edtech Meetup tháng 8/2019

Nhằm kết nối và hỗ trợ các đơn vị, cá nhân triển khai các hoạt động startup - khởi nghiệp trong lĩnh vực giáo dục - hướng nghiệp, Hướng nghiệp Việt tham gia Edtech Meetup tháng 8/2019.

Hướng nghiệp Việt tham gia Edtech Meetup tháng 8/2019

Gặp gỡ các startup và cá nhân với nền tảng vững mạnh: PGS.TS Nguyễn Anh Thi – Giám đốc Khu Công nghệ Phần mềm (ITP), Cohota.com, Tesse.io, NextGen, latoi, Speakroom, anh Nhựt với các nghiên cứu giải pháp trắc nghiệm hướng nghiệp...

Trong buổi gặp EdTech #3, đã có các kết nối - hợp tác - đầu tư để chuẩn bị cho ra các sản phẩm cho hướng nghiệp - giáo dục:

- Mạng chuyên gia Hướng nghiệp (PGS.TS Nguyễn Anh Thi + Tesse.io)

- Triển khai dịch vụ tư vấn hướng nghiệp chuyên sâu với sinh trắc vân tay (Hướng nghiệp Việt + NextGen)

- Xây dựng phần mềm và giải pháp số giải pháp trắc nghiệm hướng nghiệp (Cohota + anh Nhựt và nhóm nghiên cứu)

 

-/-

Tìm hiểu NGÀNH NGHỀ

Tìm hiểu và chọn ngành nghề phù hợp

Tìm hiểu các ngành nghề Khoa học hướng nghiệp

Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ cho quá trình hướng nghiệp, tuyển sinh

Trắc nghiệm Hướng nghiệp Thông tin tuyển sinh

Học nghề sau lớp 9

Dành cho hs không còn con đường nào khác ngoài học nghề

Đăng ký Học nghề Học bổ túc