Hướng nghiệp Việt triển khai giai đoạn II chương trình ĐỒNG HÀNH 2023

Chương trình ĐỒNG HÀNH 2023 là hoạt động hỗ trợ các bạn đã nghỉ học giữa chừng đi tìm trường và lớp học tiếp cấp 1, cấp 2, cấp 3.

Chương trình này được thầy Nguyễn Tiến Dũng nỗ lực thực hiện từ nhiều năm nay nhằm tìm kiếm các cơ hội để các bạn được đi học lại. Tiếp tục học lên lấy bằng tốt nghiệp THPT cấp 3 chính quy và sau đó chọn hướng phát triển năng lực nghề nghiệp.

Giai đoạn II có điểm mới là thầy Dũng - Hướng nghiệp Việt sẽ tìm cách liên hệ với các trường ở địa phương để xin mở lớp cho các bạn chưa có lớp học, trên cơ sở kết nối thông tin liên lạc giữa thầy Dũng và nhà trường.

 

Sơ bộ về giai đoạn I - năm 2023

Bằng chính công sức, thời gian, và chi phí cá nhân từ thầy Dũng, năm 2023 sau hơn 5 tháng thực hiện, nhiều bạn đã tìm được trường được lớp đi học tiếp. 

Ngoài việc đi hỏi trường, lập danh sách trường phù hợp với từng bạn, thầy Dũng cũng lập các tư vấn để phù hợp cho riêng từng bạn. Đồng thời cũng trao đổi hướng dẫn giải đáp các vấn đề, cũng như chỉ dẫn các phương án để cùng tìm trường, tìm lớp.

Vậy nên, dù thời điểm này các trường đã khai giảng. Nhưng hoạt động đồng hành vẫn sẽ tiếp triển khai giai đoạn II để tiếp tục tìm cách hỗ trợ cho các bạn chưa có lớp học tiếp.

Vẫn còn nhiều bạn chưa tìm được lớp

Trong giai đoạn I dù đã có nhiều bạn tìm được trường, nhưng số lượng vẫn chưa tìm được trường được lớp học còn rất nhiều:
- Khối cấp 1 chỉ rất ít bạn tìm được lớp để học tiếp. Thầy Dũng đã hướng dẫn bạn chủ động đi tìm lớp PHỔ CẬP GIÁO DỤC, tuy vậy, việc tìm các lớp này không dễ dàng nên nhiều bạn chưa có lớp để học.
- Khối cấp 2 thì chỉ có 20% số bạn tìm được lớp để học tiếp, lý do phổ biến là địa phương không mở lớp.
- Khối cấp 3 chỉ mới có 40% số bạn tìm được lớp để học tiếp. Lý do phổ biến vẫn là địa phương không có trường nào mở lớp để học.

Hướng nghiệp Việt là nơi duy nhất để hỗ trợ các bạn

Thầy Dũng cùng Hướng nghiệp Việt gần như là nơi duy nhất để hỗ trợ các bạn đã nghỉ học tìm trường, tìm lớp học tiếp. Vì tính chất phức tạp của hoạt động tư vấn này, nên chắc khó có cá nhân, đơn vị nào khác đứng ra thực hiện được. 
Việc tìm được trường được lớp cho thêm một bạn thực sự là hữu ích và ý nghĩa cho bạn. Biết đâu có thể mở ra những cơ hội rộng mở hơn cho bạn. Chỉ cần hỗ trợ thêm một bạn có lớp, thì công việc thêm phần ý nghĩa.


Về triển khai giai đoạn II chương trình ĐỒNG HÀNH 2023 từ 26/08/2023

Tổng hợp và xin mở lớp tại địa phương.

Với các bạn tại địa phương mà có số lượng đăng ký đủ lớn, thầy Dũng sẽ liên lạc tổng hợp danh sách, liên hệ các bạn. Đồng thời liên hệ về các trường ở địa phương để xin mở lớp. Hướng nghiệp Việt sẽ giữ sự liên lạc thông tin giữa nhà trường và các bạn;

Đây là công việc sẽ tốn nhiều nguồn lực, thời gian, chi phí. Nên sẽ là thách thức không nhỏ để triển khai.

Hỗ trợ thông tin chi tiết cụ thể hơn

Với các bạn khối cấp 1, cấp 2 sẽ cố gắng có thông tin chi tiết và hướng dẫn thật cụ thể để giúp các bạn đăng ký được lớp. Do các bạn khá nhỏ, việc gửi các hướng dẫn chung chung thường không hiệu quả, các bạn không tự tìm được lớp. Vì vậy Hướng nghiệp Việt cũng sẽ cố gắng kết nối thêm với trường và địa phương để chỉ dẫn cụ thể hơn cho từng bạn.

Chương trình sẽ bắt đầu được triển khai từ 26/08/2023.

Thầy Dũng - Hướng nghiệp Việt

HuongnghiepViet.com
Author HuongnghiepViet.com

Bao gồm các hoạt động để hỗ trợ được từng bạn có được định hướng, có được cơ hội để phát triển bản thân và công việc.