Thông báo: mời tham gia hợp tác phát triển các nhóm / hội nghề nghiệp

Thông báo: mời tham gia hợp tác phát triển các nhóm / hội nghề nghiệp

Thông báo: tham gia hợp tác phát triển các hội nghề nghiệp (dành cho sinh viên đại học, các anh chị đã tốt nghiệp đại học, thầy cô giảng viên)

Chúng tôi đang phát triển chương trình Hướng nghiệp Việt với mong muốn làm những hoạt động thật hiệu quả trong công tác hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên, thanh niên, học sinh & người khuyết tật... và cũng đã thu được những bước đầu tiên khả quan.

Thông tin về các hoạt động và các nhóm sẽ được cập nhật tại diễn đàn, CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ QUA DIỄN ĐÀN

Thông báo khác: Hướng nghiệp Việt tìm tình nguyện viên cho hoạt động hướng nghiệp SINH VIÊN


Song song với các hoạt động hướng nghiệp học sinh, Hướng nghiệp Việt đang phát triển và tìm giải pháp trong vấn đề phát triển chuyên môn nghề nghiệp cho sinh viên, xây dựng môi trường để sinh viên vận động phát triển bản thân, và cùng với đó là phát triển các hiệp hội nghề nghiệp hỗ trợ thực hiện các nghiên cứu có tầm và đưa các chuyên ngành của Việt Nam lên vị thế cao hơn.

Chúng tôi sẽ phối hợp cùng với các cá nhân, các nhóm, các tổ chức hình thành nên các hội chuyên môn nghề nghiệp, từ đó triển khai các hoạt động khác liên quan.

Chương trình phối hợp sẽ được thực hiện giữa 3 bên như sau:

 

  • Công ty TNHH GigaViNa hỗ trợ xây dựng website để các hội phát triển nội dung và các hoạt động online. Hỗ trợ tìm nguồn tài chính qua website và tìm nguồn tài trợ hỗ trợ các hội chuyên môn nghề nghiệp.
  • Hướng nghiệp Việt: phối hợp phát triển định hướng hoạt động, phương pháp hoạt động, phối hợp với các đơn vị khác hỗ trợ các hiệp hội, các nhóm hoạt động.
  • Các nhóm/đơn vị/tổ chức: huy động nhân lực tổ chức các hoạt động nhằm giúp phát triển chuyên môn nghề nghiệp cho các đối tượng đang theo đuổi ngành nghề, phối hợp hỗ trợ hướng nghiệp học sinh, phối hợp hỗ trợ phát triển các nghiên cứu có tầm.


Với định hướng trên: Hướng nghiệp Việt và Công ty TNHH GigaViNa trân trọng kính mời các bạn, các nhóm, các tổ chức có khả năng chuyên môn cùng phối hợp thành lập các nhóm/hiệp hội nghề nghiệp với mục đích trên. Công ty TNHH GigaViNa sẽ cung cấp cho mỗi nhóm một website để làm môi trường hoạt động với giá trị 150.000.000đ. Hướng nghiệp Việt sẽ phối hợp trong các hoạt động đảm bảo các nhóm có thể hoạt động lâu dài ổn định. Và các bạn sẽ phát triển chuyên môn và tổ chức các hoạt động mang tính chuyên môn.


ĐĂNG KÝ:
- Đối tượng tham gia:Nhận đăng ký theo nhóm, trong đó nhóm trưởng phải là sinh viên năm 3 trở lên của các chuyên ngành, hoặc các anh chị đã tốt nghiệp ĐH.

- Đăng ký tham gia: Gửi mail về địa chỉ [email protected]
Tiêu đề: Thư đề nghị hợp tác phát triển nhóm/hội nghề nghiệp
Nội dung:
- Tên của bạn:
- Nơi công tác hoặc nơi học của bạn:
- Giới thiệu về bản thân và các khả năng nổi bật của bản thân:
- Giới thiệu về nhóm của bạn:
- Lĩnh vực/chuyên ngành bạn mong muốn thành lập:
- Kế hoạch & mục tiêu sơ bộ của bạn (hoạch định, nhân lực, tài chính)
- Một số ý tưởng giúp phát triển các hoạt động:

 

 

Hình thức hợp tác: chấp nhận hợp tác với các nhóm có thiên hướng về tài chính, cũng như các nhóm có thiên hướng thành lập một tổ chức phi lợi nhuận (không có nghĩa là không có lợi nhuận, và người tham gia không nhận được gì).
Quyền lợi cụ thể của các bên sẽ cùng trao đổi với các nhóm.

Hoạt động đầu tiên: chúng tôi đã phối hợp để xây dựng nên website www.thegioicadcam.com, là một website chuyên ngành về thế giới CAD CAM, hỗ trợ các bạn sinh viên và những người có chuyên môn vào đây trao đổi. Trong thời gian tới, bộ máy của CAD CAM (là một số chuyên gia, giảng viên) sẽ tổ chức một số hoạt động thực tế cho sinh viên, và chuẩn bị một số phương án về nghiên cứu, đào tạo.