Chương trình Hướng nghiệp tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Chương trình Tư vấn Hướng nghiệp đã được tổ chức tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh.

 

Hướng nghiệp Việt cùng Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên Tp.HCM đồng tổ chức thực hiện chương trình này.

 

Chương trình Hướng nghiệp tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh

P1040134

IMG_2054

IMG_2057

IMG_2058

IMG_2059

IMG_2063

IMG_2065

IMG_2066

 

Xem các ảnh này thông qua facebook, click vào đây.

 

 

 

 

 

.

Tìm hiểu NGÀNH NGHỀ

Tìm hiểu và chọn ngành nghề phù hợp

Tìm hiểu các ngành nghề Khoa học hướng nghiệp

Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ cho quá trình hướng nghiệp, tuyển sinh

Trắc nghiệm Hướng nghiệp Thông tin tuyển sinh

Học nghề sau lớp 9

Dành cho hs không còn con đường nào khác ngoài học nghề

Đăng ký Học nghề Học bổ túc