Chương trình tư vấn Hướng nghiệp tại trường THPT Nguyễn Hữu Cầu

Chương trình tư vấn Hướng nghiệp tại trường THPT Nguyễn Hữu Cầu


Chương trình Tư vấn Hướng nghiệp đã được tổ chức tại trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, Số 7, Nguyễn Ảnh Thủ, Trung chánh, Hóc Môn, Tp.HCM.

Hướng nghiệp Việt cùng Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên Tp.HCM đồng tổ chức thực hiện chương trình này.

 • IMG_acd
 • DSC00068
 • DSC00078
 • IMG_6688
 • IMG_6704
 • IMG_6709
 • IMG_6717
 • IMG_6722
 • IMG_6725
 • IMG_6727
 • IMG_6731
 • IMG_6734
 • IMG_6728

 

Xem các ảnh này thông qua facebook, click vào đây.