Hướng nghiệp Việt tìm tình nguyện viên cho hoạt động hướng nghiệp SINH VIÊN

Hướng nghiệp Việt tìm tình nguyện viên cho hoạt động hướng nghiệp SINH VIÊN

Để hỗ trợ các hoạt động hướng nghiệp cho sinh viên, Hướng nghiệp Việt xin mời các bạn sinh viên và các anh chị có tâm huyết với hoạt động hướng nghiệp đăng ký tham gia tình nguyện viên. Công việc tổng quát:
- Tham gia hoạch định và phát triển các nội dung hoạt động hướng nghiệp cho sinh viên
- Tiến hành triển khai các hoạt động cho sinh viên theo kế hoạch và hướng dẫn từ Hướng nghiệp Việt

Thông tin về danh sách đăng ký được cập nhật tại diễn đàn: CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ CHUYỂN QUA DIỄN ĐÀN

Thảo luận và theo dõi các thông tin hoạt động tại diễn đàn TÌNH NGUYỆN VIÊN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG


HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ
Đối tượng:

  • sinh viên các trường ĐH, CĐ, TCCN, trường Nghề tại Tp.HCM và khu vực phía Nam.
  • các anh chị đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng và muốn đóng góp vào các hoạt động hướng nghiệp


CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

Gửi email về địa chỉ


Tiêu đề:
Đăng ký tham gia tình nguyện viên Hướng nghiệp Việt năm 2011
Nội dung:

-Tên họ:
- Ngày tháng năm sinh:
- Học ngành:
- Trường:
- Năm nhập học: (nếu đã tốt nghiệp thì ghi: đã tốt nghiệp)
- Email liên hệ:
- ĐT liên lạc:
- Địa chỉ liên lạc: (địa chỉ để nhận thư hoặc bưu phẩm -nếu có thay đổi chỗ ở thì thông báo lại cho hướng nghiệp Việt)

- Bạn có mong muốn trở thành thủ lĩnh các hoạt động hướng nghiệp:
- Thời gian tham gia cùng hướng nghiệp Việt: thông tin về khoản thời gian mà bạn có thể tham gia cùng Hướng nghiệp Việt.
Ban điều hành chương trình tình nguyện viên Hướng nghiệp sinh viên:

Nguyễn Tiến Dũng Giám đốc chương trình Hướng nghiệp Việt