Tổ chức chương trình Hướng nghiệp tại trường THPT Hiệp Bình

Ngày Chương trình Tư vấn Hướng nghiệp đã được tổ chức tại trường THPT Hiệp Bình. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp của Hướng nghiệp Việt cung trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên Tp.HCM.