Tổ chức chương trình Hướng nghiệp tại trường THPT Hiệp Bình

Ngày Chương trình Tư vấn Hướng nghiệp đã được tổ chức tại trường THPT Hiệp Bình. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp của Hướng nghiệp Việt cung trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên Tp.HCM.

Tìm hiểu NGÀNH NGHỀ

Tìm hiểu và chọn ngành nghề phù hợp

Tìm hiểu các ngành nghề Khoa học hướng nghiệp

Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ cho quá trình hướng nghiệp, tuyển sinh

Trắc nghiệm Hướng nghiệp Thông tin tuyển sinh

Học nghề sau lớp 9

Dành cho hs không còn con đường nào khác ngoài học nghề

Đăng ký Học nghề Học bổ túc