V/v Triển khai hoạt động hỗ trợ tìm trường - tìm lớp tại tỉnh Bình Dương năm 2024

Hướng nghiệp Việt là một hoạt động độc lập từ nhà sáng lập Nguyễn Tiến Dũng. Hướng nghiệp Việt không có mối liên hệ nào với các trường, các đơn vị hành chính -  tổ chức nhà nước. 

Hướng nghiệp Việt vẫn đang tiếp tục hỗ trợ các bạn trên 63 tỉnh thành đã nghỉ học trong chương trình ĐỒNG HÀNH để tìm được nơi học tiếp lớp học bổ túc, học tiếp văn hoá  lấy bằng chính quy cấp 2 cấp 3  thông qua các chỉ dẫn trên website, và cách đăng ký để nhờ tư vấn hỗ trợ tìm trường tìm lớp.

Bình Dương là một trong 63 tỉnh thành. Có nhiều yếu tố để Hướng nghiệp Việt  tập trung trước tiên vào tỉnh Bình Dương trong năm 2024 này.

-  Bình Dương gần Thành phố Hồ Chí Minh,  sẽ thuận lợi hơn cho những người thực hiện để di chuyển và hỗ trợ tới tỉnh Bình Dương.

-  Số lượng các bạn đăng ký nhờ tìm lớp ở tỉnh Bình Dương nhiều nhưng mà tìm được lớp thì lại ít.

-   Việc liên hệ với các trường,  với các tổ chức tại tỉnh Bình Dương trong những năm qua có nhiều trở ngại, hạn chế. Một số trường đã giải thể nhưng thông tin vẫn còn, một số trường chuyển đổi cơ quan chủ quản và sắp xếp lại hoạt động. 

- Toàn bộ khối cấp 1,  cấp 2 chưa tìm được nơi nào nhận dạy.

-  Khối cấp 3 việc tìm trường và cập nhật thông tin phần lớn thông qua các bạn học sinh phụ huynh và cộng tác viên.  Việc liên lạc với trường gặp nhiều khó khăn. 

 

Thống kê đăng ký tìm lớp học tiếp ở tỉnh Bình Dương trên Hướng nghiệp Việt

- Tổng số đăng ký ghi nhận: 1677

- Chưa hết cấp 1: 65

- Xong lớp 5: 73

- Xong lớp 6: 259

- Xong lớp 7: 269

- Xong lớp 8: 354

- Xong lớp 9: 343

- Xong lớp 10: 206

- Xong lớp 11: 108Hình thức triển khai thực hiện (từ Hướng nghiệp Việt) 

Hoạt động tìm trường trên tỉnh Bình Dương

Tìm trường nhận cấp I

- Hướng nghiệp Việt liên hệ sở giáo dục, phòng giáo dục, các trường THCS, THPT để tìm thông tin nơi có tiếp nhận các bạn chưa xong cấp 1. Thông tin nhận tuyển, các lớp có mở, thầy cô phụ trách…

- Các chính sách dành riêng cho các bạn học cấp 1, thủ tục giấy tờ liên quan.

 

Tìm trường nhận dạy cấp II, III

- Hướng nghiệp Việt liên hệ sở giáo dục, phòng đào tạo, sở LĐ-TB-XH, phòng LD-TB-XH để có thông tin về các đơn vị đào tạo văn hoá. Các yêu cầu tuyển sinh, các lớp có mở và các thầy cô phụ trách.

- Tiếp tục liên hệ với các trường và thầy cô phụ trách để xác minh chính xác thông tin trường, địa điểm, thầy cô phụ trách để có thông tin hướng dẫn lại cho các bạn.

 

Hoạt động đề xuất xin mở lớp

Với khối cấp II ở các địa phương chưa mở lớp, Hướng nghệp Việt tiến hành:

- Tìm và liên hệ với trường có khả năng mở được các lớp. 

- Hướng nghiệp Việt tổng hợp danh sách các bạn đăng ký để thống kê số liệu cho trường.

- Nếu trường đồng ý mở lớp. Hướng nghiệp Việt sẽ liên hệ từng bạn để hướng dẫn các bạn trực tiếp tới trường đăng ký để xin mở lớp.

 

Hoạt động liên lạc và thông tin, tư vấn

- Liên lạc với các đơn vị, tổ chức hành chính.

- Liên lạc với bộ phận hành chính các trường.

- Liên lạc với thầy cô, bộ phận phụ trách.

- Liên hệ với người đăng ký.

- Liên hệ theo dõi tình trạng thực hiện của nhà trường, thầy cô và người đăng ký.

 

CHI PHÍ THỰC HIỆN

- Chi phí điện thoại liên hệ

- Chi phí gặp trực tiếp thầy cô đại diện trường.

- Chi phí vận hành hệ thống tiếp nhận và hỗ trợ

- Chi phí phát sinh: xăng xe, gửi xe, hồ sơ giấy tờ, cà phê…

- Chi phí trên giờ lao động làm việc

 

NGUỒN CHI PHÍ

- Trước tiên huy động từ người sáng lập thầy Nguyễn Tiến Dũng. (Trong các năm trước, đến 95% chi phí do thầy Dũng chi trả. )

- Huy động từ các nhà hảo tâm, đơn vị bảo trợ. (Năm 2023 không có nhà bảo trợ nào cho hoạt động đồng hành. Năm 2022 có 4 cá nhân nhận bảo trợ tổng cộng cho 50 bạn. (tổng cộng 2.000.000đ))

- Kêu gọi một khoản chi phí nhỏ (30.000đ, 50.000đ) từ chính các bạn đăng ký. (Năm 2023 nhận được ủng hộ <2.000.000đ)

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

Danh sách sẽ được cập nhật khi có thêm nhân sự phụ trách:

- Thầy Nguyễn Tiến Dũng

 

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 

Từ tháng 01/2024.

 

- Hướng nghiệp Việt -

HuongnghiepViet.com
Author HuongnghiepViet.com

Bao gồm các hoạt động để hỗ trợ được từng bạn có được định hướng, có được cơ hội để phát triển bản thân và công việc.