Ngành Bản đồ học

Là ngành khoa học nghiên cứu và lập bản đồ các chi tiết của bền mặt trái đất, tạo ra nhiều thay đổi trong cách thành lập bản đồ. Phần lớn các bản đồ có chất lượng thương mại ngày nay được tạo ra nhờ các phần mềm lập bản đồ. Xu hướng hiện nay trong lĩnh vực này là chuyển dần sang các phương pháp sử dụng kỹ thuật số nhằm tạo ra các bản đồ có tính động và tương tác cao.

 MỤC TIÊU ĐÀO TẠO?
Chuyên ngành Hệ thống thông tin địa lý
Sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng về khoa học không gian, hệ thống thông tin địa lý, quy hoạch đô thị, thay đổi khí hậu và diễn biến môi trường; có khả năng xây dựng, quản lý, thực hiện các dự án trong nước và quốc tế về ứng dụng khoa học không gian, hệ thống thông tin địa lý, viễn thám và quản lý bền vững môi trường. Với 90% dữ liệu GIS trong xây dựng đô thị thông minh (Smart City), Ngành GIS và EIS hỗ trợ trong xây dựng và phát triển đô thị thông minh (Smart City) cũng hướng đến cách mạng công nghiệp 4.0
Chuyên ngành Hệ thống thông tin môi trường
Ngành học cung cấp kiến thức khoa học tự nhiên, địa lý, kiến thức cơ bản về khoa học không gian; hệ thống thông tin môi trường; kỹ năng ứng dụng hệ thống thông tin môi trường trong quản lý tài nguyên thiên nhiên, môi trường, hỗ trợ các quyết định về bảo vệ môi trường. Với 90% dữ liệu GIS trong xây dựng đô thị thông minh (Smart City), Ngành GIS và EIS hỗ trợ trong xây dựng và phát triển đô thị thông minh (Smart City) cũng hướng đến cách mạng công nghiệp 4.0
 CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP?

Làm việc tại các cơ sở khoa học công nghệ, sở tài nguyên môi trường, sở nông nghiệp phát triển nông thôn, chi cục kiểm lâm , vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, các viện nghiên cứu, Ngoài ra, sinh viên còn có thể làm việc tại các công ty doanh nghiệp khoa học công nghệ, các chương trình dự án về quản lý bền vững tài nguyên - môi trường, các tập đoàn về lĩnh vực khoa học không gian, hệ thống thông tin địa lý, hệ thống thông tin môi trường, viễn thám và các dự án về lĩnh vực không gian

 

Nội dung được tham khảo từ Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Bản đồ học

Video clip liên quan Ngành Bản đồ học

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Bản đồ học