Ngành Biên đạo múa

Ngành Biên đạo múa

Bạn đã học múa, muốn trở thành biên đạo múa, muốn có thể tự dàn dựng các tác phẩm múa. Sau khi học, bạn có thể tham gia biên đạo và dàn dựng các tác phẩm múa với đầy đủ các hình thức thể loại; có khả năng đạo diễn các chương trình sự kiện lễ hội, ca múa nhạc cho các nhà hát, đoàn nghệ thuật ca múa nhạc chuyên nghiệp.

1.Chương trình học:

Bên cạnh những môn học kiến thức cơ bản bắt buộc theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình đào tạo Biên đạo múa được tổ chức như sau:

Năm 1:

Học phương pháp huấn luyện múa cổ điển châu Âu. Học kĩ thuật múa đôi trong múa cổ điển châu Âu. Kết cấu múa cổ điển châu Âu. Học phân tích tác phẩm âm nhạc. Học các kiến thức văn học Việt Nam.

Năm 2:

Học về nghệ thuật biên đạo múa. Học phương pháp huấn luyện múa dân gian, đương đại. Kết cấu múa dân gian dân tộc, múa đương đại. Học các kiến thức văn học thế giới.

Năm 3:

Học chuyên sâu nghệ thuật biên đạo múa, phân tích tác phẩm múa, kết cấu múa dân gian dân tộc, kết cấu múa cổ điển châu Âu. Học các kiến thức hỗ trợ tích cực như: mỹ học, tâm lí học…

Năm 4:

Học và thực hành nghệ thuật biên đạo múa. Học về lịch sử nghệ thuật múa và nghệ thuật chiếu sáng sân khấu.

Sinh viên thực tập tại các đơn vị nghệ thuật múa chuyên nghiệp và làm bài tốt nghiệp.

Vị trí của người học sau khi tốt nghiệp

  1. Đảm nhận công việc biên đạo múa ở các nhà hát, các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp.
  2. Tổ chức các dự án thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, sự kiện, lễ hội.
  3. Có thể tham gia vào công tác giảng dạy tại các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp của trung ương và địa phương có đào tạo ngành múa; giáo viên chuyên ngành múa các trung tâm văn hoá nghệ thuật trên toàn quốc.

III. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

  1. Sau khi tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Biên đạo múa, sinh viên có thể đăng ký tiếp tục học lên trình độ thạc sĩ ngành Nghệ thuật Sân khấu tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.
  2. Tham gia các khoá học ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn ở trong và ngoài nước để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Nội dung này được tham khảo từ chương trình đào tạo của trường Trường đại học sân khấu điện ảnh.

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Biên đạo múa

Video clip liên quan Ngành Biên đạo múa

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Biên đạo múa

Trường đại học sân khấu điện ảnh - SKD (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Tên ngành / chuyên ngành ; trình độ đào tạo đại học

Khối

thi

Chi tiêu

10. |

Ngành : Biên đạo múa

7210243

S

10

 

- Chuyên ngành : Biên đạo Múa đại chúng .

7210243A

S

30