Ngành Biên phòng

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Biên phòng

Tổng hợp link hay từ internet cho Ngành Biên phòng

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Video clip liên quan Ngành Biên phòng

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Biên phòng

Trường HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG - BPH (Hệ Đại học) ( tin 2022)

Tên trường,

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Ngành Biên phòng

7860214

1. Văn, Sử, Địa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

302