Ngành Chỉ huy kỹ thuật Công binh

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Chỉ huy kỹ thuật Công binh

Video clip liên quan Ngành Chỉ huy kỹ thuật Công binh

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Chỉ huy kỹ thuật Công binh

Trường sĩ quan công binh (hệ Quân sự) - SNH (Hệ Đại học) ( tin 2022)

Tên trường,

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

* Ngành Chỉ huy kỹ thuật Công binh

7860228

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh