Ngành Chỉ huy kỹ thuật Hoá học

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Chỉ huy kỹ thuật Hoá học

Tổng hợp link hay từ internet cho Ngành Chỉ huy kỹ thuật Hoá học

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Video clip liên quan Ngành Chỉ huy kỹ thuật Hoá học

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Chỉ huy kỹ thuật Hoá học

Trường sĩ quan phòng hoá - HGH (Hệ Đại học) ( tin 2022)

Tên trường,

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

* Ngành Chỉ huy Kỹ thuật hóa học

7860229

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh